Gelecekten Söz Eden Anlatım

Gelecekten Söz Eden Anlatım

Gelecekte yaşanması istenen temalara yer veren anlatım türüdür gelecekten söz eden anlatım. Bu anlatım türünde yazar, gelecekte gerçekleşecek olaylar ve durumlarla ilgili tahminlerini ortaya koyar. Belki, bir ihtimal, olabilir, farz edelim gibi ifadelere bu anlatım türünde çokça yer verilir. Gelecekten söz eden anlatımda fiiller ya gelecek zaman kipiyle çekimlenir ya da fiil başka bir kipte olsa bile gelecek zaman anlamı verecek şekilde kullanılır. Bu anlatımda her ne kadar olması istenen olaylar anlatılmak istense de gerçeklerden yola çıkılarak tahmine dayalı bir anlatım yolu kullanılır.
qr
İNDİR:
KANALI: Dil ve Anlatım
PAYLAŞ: