Preferences ( Tercihler )

Preferences ( Tercihler )

Preferences ( Tercihler ) İngilizcede tercihlerimizi anlatırken tercih etmek anlamına gelen ‘Prefer’ fiilini kullanırız.I prefer tea. Bir şeyi başka bir şeye tercih ettiğimizi söylerken ‘to’ edatı kullanılır. I prefer tea to coffee.Prefer fiilinden sonra isim gelebilir. I prefer tea. Prefer fiilinden sonra fiil de gelebilir.E ğer fiil gelirse ing takısı alır. I prefer drinking tea to drinking coffee.
qr
PAYLAŞ: