Viskozite (Akmazlık)

Viskozite (Akmazlık)

Katı maddeyi oluşturan tanecikler arasında güçlü bağlar vardır ve yalnızca bulundukları noktada titreşim hareketi yapabilirler. Sıvıyı oluşturan tanecikler ise titreşim ve öteleme hareketi yaparlar. Sıvıları oluşturan tanecikler arasındaki bağlar katılara göre daha zayıftır ve sıvılar tabakalar halinde birbiri üzerinden kayarak hareket ederler. İşte bu sıvı içerisinde hareket eden tabakaların karşılaşması ve birbiri üzerinde kayması sonucu aralarında bir sürtünme oluşur. Sıvılardaki bu iç sürtünmenin büyüklüğünü açıklamak için viskozite kavramı kullanılır. Sıvıların sahip olduğu bu iç sürtünmenin değeri viskozite katsayısı ile belirlenir. Örneğin deneyde karşılaştırılan gliserin ve suyun viskozite katsayıları (20 derece selsiyus sıcaklıkta)sırasıyla 14.9 Poise ve 0.01 Poise'dir. Bu nedenle gliserinin içerisinde hareket eden cisimlere gösterdiği direnç daha fazladır.
qr
İNDİR:
KANALI: Deneyler
PAYLAŞ: