Yaşadığım Yer ve Memleketim

Yaşadığım Yer ve Memleketim

İnsanlar yaşadığı yerleşim yeri ile sürekli etkileşim halindedir. Bu yerleşim yeri bir köy, bir ilçe ya da büyük bir il olabilir. İnsanlar yaşadıkları yer ile etkileşime girerken o bölgeyi tanıma fırsatı bulurlar. Şimdi yaptığımız çalışmalar sonucunda hakkında bilgi topladığımız ve tanıma fırsatı bulduğumuz bir yerleşim yeri olan Sarıkaya ilçesini birlikte tanıyalım… Sarıkaya, Orta Anadolu’da Yozgat İline bağlı bir ilçedir. İlçenin hiçbir il ile sınırı yoktur. Yozgat’ın diğer ilçeleri, Sarıkaya ilçesinin komşusu durumundadır. İlçe üzerinde mekânsal bir analiz yapalım, doğal ve beşeri özelliklerini ele alalım. Önce fizikî özellikler… Sarıkaya ilçesi kurulduğu yer itibari ile deniz seviyesinden 1170 metre yüksekliktedir. Genel olarak dalgalı düzlüklerin geniş yer tuttuğu bir plato üzerinde kurulmuştur. İlçenin batısında Yazır Dağları uzanır. Doğusunda Sıçanlı ve Tilki Dağları, Kuzeyinde Çomak Dağı, güney ve güneydoğusunda ise Beştepeler bulunmaktadır. İlçenin bugün bulunduğu alan kuzey- güney yönlü uzanan küçük bir vadidir. Sarıkaya'da tipik karasal iklim görülmektedir. İlçede yazlar sıcak ve kurak; kışlar soğuk, sert ve kar yağışlı geçmektedir. İlçeye yağışlar ilkbahar ve sonbahar aylarında yağmur olarak kış aylarında ise kar olarak düşmektedir. İlçenin bitki örtüsüne gelince… Sarıkaya ilçesi yerleşim alanın bulunduğu yerler de dahil olmak üzere ilkbahar yağışları ile yeşeren ve yaz aylarında kuruyan bozkırlarla kaplıdır. İlçenin doğu ve kuzeydoğu sınırında yer alan meşe, çam ve yabani fındık ağaçları bulunur. Sarıkaya’nın hidroğrafyasına bakalım… Delice ırmağının önemli kollarından birisi olan Kanak Çayı, ilçenin başlıca akarsuyudur. İlçe yer altı suları yönünden zengin bir durumdadır. Özellikle kaplıca suları tam olarak ilçe merkezinden çıkarılmaktadır. İlçenin bir çok yerinde sıcak su ve içme suyu çıkarılan tesisler bulunur. İlçede doğal göl bulunmamaktadır. Sarıkaya İlçesinin beşeri özellikleri… İlçenin tarihi… İlçe toprakları sırası ile Hitit, Roma, Selçuklu ve Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda bir köy durumunda olan Sarıkaya, 1935 yılında bucak merkezi haline getirildi. O tarihlerde bucak merkezi olan Aşağı Sarıkaya köyünden bucak teşkilatının alınması ve ismi o tarihlerde Hamam Köyü olan Sarıkaya’ya verilmesi ile köyün ismi Sarıkaya olarak anılmaya başlandı. 1957 yılına gelindiğinde ise Sarıkaya ismi ile köy, ilçe haline getirildi.
qr
İNDİR:
KANALI: Coğrafya
PAYLAŞ: