14. Yüzyıl Başlarında Anadolu, Avrupa ve Yakın Doğu'nun Siyasi Durumu

14. Yüzyıl Başlarında Anadolu, Avrupa ve Yakın Doğu'nun Siyasi Durumu

Türklerin Anadolu’da kurduğu ilk büyük devlet olan Anadolu Selçuklu devleti, 1243’teki Kösedağ Savaşı’ndan sonra Moğolların hâkimiyetine girmeye başladı. Anadolu Selçuklu Devletinin zayıflamasıyla Anadolu’nun değişik yerlerinde beylikler, yani küçük devletler kuruldu. Bu beylikler özellikle batıdaki uclarda, yani Marmara ve Ege bölgelerindeki sınır boylarında yoğunlaşıyordu. Çünkü bu bölgeler Moğol baskısından uzak olduğu gibi Bizans Devleti’nin taht kavgaları ve iç sorunlarla boğuşması sebebiyle Türkler açısından yerleşime çok uygundu. 13. yüzyılın, yani 1200’lü yılların sonlarında Anadolu, pek çok kabilenin, boyun iç içe girdiği bir yerdi. Bu boylardan birisi de Moğolların önünden kaçarak yeni bir yurt arayan Kayı boyunun Bozok koluna mensup Oğuz Türkleriydi. Moğollar Anadolu Selçuklu Devleti’ni hakimiyetleri altına alırken Moğol baskısıyla doğudan batıya kaçan Türkler, Batı Anadolu’yu Türkleştirmeye başladılar. “Batı uclarında Bizans’a karşı ilk zamanlarda en güçlü beyliği kuran Germiyanlılar, 1240’larda henüz Malatya bölgesindeydiler, 1260’larda batıya göçüp Kütahya bölgesine yerleştiler.” “1279’da Anadolu’dan geçen ünlü İtalyan seyyah Marko Polo, Anadolu’yu ‘Turkmenia’, yani Türklerin ülkesi olarak anar.”
qr
İNDİR:
KANALI: Tarih
PAYLAŞ: