The Past Continuous Tense

The Past Continuous Tense

The Past Continuous Tense Türke karşılığı şimdiki zamanın hikayesidir. Geçmişte belli bir süre devam etmiş eylemleri ifade eder. Bu tense ile was/were yardımcı fiili kullanılır ve fiil -ing eki getirilir.
qr
PAYLAŞ: