Milliyetçilik

Milliyetçilik

Ait olduğu milletin varlığını sürdürmesi ve yüceltilmesi için diğer bireylerle birlikte çalışmaya bu çalışmayı ve bilinci diğer kuşaklara da yansıtmaya milliyetçilik denir. Milliyetçiliğin en önemli unsuru millettir. Atatürk’e göre milliyetçilik, kendini aynı milletin üyeleri sayan kişilerin, o milleti yüceltme istekleridir. Milliyetçilik bir duygu işidir. Bir insan kökeni ne olursa olsun kendini hangi millete ait hissediyorsa o milletin kimliğini taşıyor demektir. Bu yüzden Atatürk ne mutlu Türk olana değil “Ne mutlu Türküm diyene” demiştir. Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi birleştirici ve bütünleştiricidir. Bu durumu güçlendiren unsurlar, milli eğitim, Misak-ı Milli, dil, tarih, kültür ve gaye birliği, milli kültür, Türklük şuuru ve manevi değerlerdir. Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplardan bazıları; * Kapitülasyonların kaldırılması * Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması * Türk Tarih Kurumu’nun kurulması * Türk Dil Kurumu’nun kurulması * Yabancı okulların ayrıcalıklarının kaldırılarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanması * Yabancı okullarda türkçe, tarih ve coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından okutulması
qr
İNDİR:
PAYLAŞ:

Video İle İlişkili Eklentiler

Eklentiler: Konuyla Alakalı Animasyon, Slayt, Döküman vb. ekler içermektedir.
Milliyetçilik

Milliyetçilik

Milliyetçilik