Metinlerin Yazılış Amaçları

Metinlerin Yazılış Amaçları

Anton Çehov… O, hikâyeleriyle ünlü olmuş bir yazar olmanın yanı sıra aynı zamanda bir çocuk doktoru. Çehov’un söylediği bir söz var: Çocuk için de yetişkin için de kullanılan ilaç aynıdır fakat dozları farklıdır. Bu farklılık, aynı zamanda edebiyat için de bir reçeteydi; gerçekten de her metni her durumda her amaç için kullanmak, mümkün olamaz. Dolayısıyla metinler de hedeflerine göre sanatsal metinler ve öğretici metinler olarak ayrılabilirler. Sanat metinleri, gerçeklerin sanatçının hayal, duygu ve düşünce dünyasında yeniden yorumlanması ve şekillenmesiyle meydana gelir. Öğretici metinlerde amaç gerçeğin yeniden yorumlanması değil, olduğu gibi anlatılmasıdır. Önemli olan okuyucuya bilgi vermek ya da bilgiyi paylaşmaktır. Bu nedenle öğretici metinlerde ifadeler açık ve nettir. Hangi metni ne zaman yazmak gerekir? Çehov’un deyimiyle, önemli olan hastalığı doğru teşhis etmektir. Gerçeğe düz ayna tutmak istediğimizde öğretici metinler tercihimiz olacaktır. Gerçeği zihnimizde yeniden yorumlamak istediğimizde ise bize edebî metinler yardımcı olacaktır.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ: