Ünlülerle İlgili Ses Olayları (Kaynaştırma, Ulama, Ünlü Daralması )

Ünlülerle İlgili Ses Olayları (Kaynaştırma, Ulama, Ünlü Daralması )

Kaynaştırma, ulama, ünlü daralması ünlülerle ilgili ses olaylarındandır. Türkçede iki ünlü yan yana gelmez; iki ünlünün yan yana geldiği durumlarda araya y, ş, s, n kaynaştırma ünsüzlerinden birisi getirilir. Bu olaya kaynaştırma denir. Ulama iki sözcük arasında sadece okunurken yapılır. Yazıda ulama gösterilmez. Şimdiki zaman eki -yor eklendiği sözcüğün son hecesindeki geniş ünlüyü daraltır.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ: