Fiilde Çatı - 1

Fiilde Çatı - 1

Fiillerin özne ve nesneye bağlı olarak kazandığı anlama ve girdiği biçime fiilde çatı denir. Çatı, sadece fiil cümlelerinde yani yüklemi fiil olan cümlelerde aranan bir özelliktir. Fiilde çatı iki şekilde incelenir. A. Nesne-Yüklem İlişkisine Göre Fiil Çatısı: Geçişli, geçişsiz,oldurgan ve ettirgen fiil B. Özne-Yüklem İlişkisine Göre Fiil Çatısı: Etken, edilgen, dönüşlü, işteş fiil olarak incelenir.
qr
İNDİR:
KANALI: Dil ve Anlatım
PAYLAŞ: