Doğal Afetler - Depremler, Tsunami, Volkanlar

Doğal Afetler - Depremler, Tsunami, Volkanlar

Doğal olaylar, ekonomik ve sosyal kayıplara neden olduğu, normal yaşamı durdurarak veya kesintiye uğratarak olumsuz etkilediği durumlarda afet kapsamı içerisinde değerlendirilir. Deprem:Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan, can ve mal kaybına neden olan doğal afettir. Tsunami:Büyük çapta bir su kütlesinin aniden yer değiştirmesi nedeniyle bir dizi dalganın okyanusta harekete geçmesidir.Tsunami deniz altındaki deprem, toprak kayması ve volkanik patlamalar nedeniyle oluşur. Volkanizma: Yer'in iç kısmındaki magmanın yeryüzüne ulaşmasıyla meydana gelir.
qr
İNDİR:
KANALI: Coğrafya
PAYLAŞ:

Video İle İlişkili Eklentiler

Eklentiler: Konuyla Alakalı Animasyon, Slayt, Döküman vb. ekler içermektedir.
Doğal Afetler - Depremler, Tsunami, Volkanlar

Doğal Afetler - Depremler, Tsunami, Volkanlar

Doğal Afetler - Depremler, Tsunami, Volkanlar konusu anlatılırken kullanılabilecek e-içerik.

Doğal Afetler - Depremler, Tsunami, Volkanlar -WEB

Doğal Afetler - Depremler, Tsunami, Volkanlar -WEB

Doğal Afetler - Depremler, Tsunami, Volkanlar konusu anlatılırken kullanılabilecek e-içerik.

İlişkili İçeriği Aç