Harf İnkılabından Millet Mekteplerine Milli Kültürümüz Aydınlanıyor

Harf İnkılabından Millet Mekteplerine Milli Kültürümüz Aydınlanıyor

Cumhuriyeti kuruluşuyla eğitim alanında önemli yenilikler yapılmıştır. Milletin kalkınmasında eğitimin rolünü iyi bilen Atatürk,her koşulda eğitim faaliyetlerini desteklemiş ve halka destek olmuştur.Kurtuluş Savaşı devam ederken Maarif (eğitim)Kongresinin toplanmasını sağlaması buna en güzel örnektir. Uygarlık yolunda ilerlememizi engelleyen her alanda köklü değişimler gerçekleştirilmiştir. bunlardan biriside dil alanındadır.Cumhuriyetin ilk yıllarında Arap kökenli bir alfabe kullanılmaktaydı.Bu harflerin öğrenilmesi ve anlaşılması zordu.Üstelik bu harfler Türkçenin ses ve gramer yapısına uygun değildi.Bundan dolayı okuma ve yazma oranı düşüktü.Bu durum sosyal,ekonomik ve kültürel alanda gelişimi olumsuz etkiliyordu.Atatürk okuyup yazmayı kolaylaştırmak ve yaymak için yeni bir Türk alfabesinin oluşturulması gerektiğine inanıyordu.Alfabe konusu ilk defa İzmir de toplanan İktisat Kongresinde gündeme gelmiş ancak ekonomiyle ilgili olmadığı için tartışılmamıştır.1 Kasım 1928'de ''Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanun''kabul edildi. Böylelikle yeni Türk harflerine geçilmiş oldu.Harf inkılabının yapılmasından sonra bu inkılabın başarıya ulaşması,yeni Türk harflerinin öğretilmesi ve okur yazar oranının artırılması için Millet Mektepleri açılmıştır.Mustafa Kemale 1928'de Başöğretmenlik unvanı verilmiştir.Ülkemizde 1981 yılından itibaren 24 Kasım ''Öğretmeler Günü'' olarak kutlanmaktadır. Mili kültürümüzün korunması ve geliştirilmesine önem veren Atatürk dil ve tarih alanında da önemli çalışmalar yaptırmış 1931 yılında Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti (Türk Tarih Kurumu )kurulmuştur.Üniversitelerin tarih alanında çalışması amacıyla Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi açılmıştır.1932 yılında ise Türk Dili Tetkik Cemiyeti (Türk Dil Kurumu) kurulmuştur.Atatürk,Türk Tarih ve Dil Kurumlarının Türk milli kültürünü aydınlatan önemli bilim kurumları olduğunu söylemiş,bu alandaki çalışmaları desteklemiştir.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ:

Video İle İlişkili Eklentiler

Eklentiler: Konuyla Alakalı Animasyon, Slayt, Döküman vb. ekler içermektedir.
Harf İnkılabından Millet Mekteplerine Milli Kültürümüz Aydınlanıyor

Harf İnkılabından Millet Mekteplerine Milli Kültürümüz Aydınlanıyor

Harf İnkılabından Millet Mekteplerine Milli Kültürümüz Aydınlanıyor