Çıkarım-1 Karşı Olum Karesi - 2

Çıkarım-1 Karşı Olum Karesi - 2

KARŞI OLUM ÇIKARIMLARI: Karşı olum karesine dayanır. Basit önermeler arasında gerçekleşir. Tümel olumlu, Tümel olumuz, Tikel Olumlu ve Tikel Olumsuz arasında gerçekleşir. Tümel ve tikel olma nicelik ile ilgili iken; olumlu ve olumsuzluk nitelik ile ilgilidir. Karşıtlık( alt ve üst karşıtlık), Altıklık ve çelişiklik olmak üzere 3 tür karşı olum ilişkisi vardır. * Tümeller aynı anda doğru olamazlar; yanlış olabilirler. ( ÜST KARŞITLIK) * Tikeller aynı anda doğru olabilirler; yanlış olamazlar. (ALT KARŞITLIK) * Tümeller doğru ise; Tikelleri de doğrudur. (ALTIKLIK) * Tümeller yanlış ise ; Tikelleri doğru veya yanlış olabilir. (ALTIKLIK) * Tikeller doğru ise ; Tümelleri doğru veya yanlış olabilir. (ALTIKLIK) * Tikeller yanlış ise ; Tümeller de yanlıştır. (ALTIKLIK) * Çelişik önermelerden biri mutlaka yanlıştır. (ÇELİŞİKLİK)
qr
İNDİR:
KANALI: Mantık
PAYLAŞ: