Ana Fikri Nasıl Destekleriz?

Ana Fikri Nasıl Destekleriz?

Çevremizdeki her varlık, edindiğimiz her bilgi, hayatımızdaki her tecrübe değerlidir. Her biri bir öykünün, bir romanın, bir şiirin konusu olabilir… Evrendeki her şeyin kendi içinde bir düzeni vardır. Ve her insanın hayatı bir düzen içinde devam eder… Hayatı yansıtan yazılar da düzen ister. Nasıl ki dağınık bir odada aradığınızı bulamazsanız dağınık bir yazıda da aradığınızı bulamazsınız. Her eşyanın odada bir yeri olduğu gibi her sözcüğün, her cümlenin de yazıda bir yeri vardır. Sözcükler, cümleler bir ana düşünceyi açıklamak amacıyla bir araya getirilir. Bir metinde iletilmek istenen asıl mesajı ifade eden ana düşünce, örnekler, karşılaştırmalar ve alıntılarla desteklenir. Sözcük ve cümleler, düşünceler elbette gelişigüzel bir araya getirilmez. Düşünceleri organize etmenin yollarından olan kavram haritaları ve benzeri yöntemler, bilgileri düzenlemeyi ve plan yapmayı kolaylaştırır. Plan yapmak, yazılı veya sözlü anlatıma başlamadan önce yapılması gereken, metnin anlamlı bir bütün olmasını sağlayan bir yöntemdir. Bir şehirde gideceğiniz yönü gösteren oklar gibidir. Okları sırayla takip ederseniz hedefe ulaşırsınız. Yazılı anlatım metinlerinde çoğunlukla klasik plan yapısı uygulanır. Öğretici metinler “giriş-gelişme-sonuç” şeklinde düzenlenir. Olay çevresinde oluşan edebî metinlerde ise bu düzenleme “serim- düğüm-çözüm” adını alır. Çoğunlukla “serim”de ortaya konan olay, merak ve heyecan unsurlarıyla beslenerek “düğüm”lenir. Sonunda düğümler çözülür veya okuyucunun hayal gücüne bırakılır. Yazar ister bilgi vermek amacında ister olay anlatmak amacında olsun, kişisel deneyimleriyle metnini zenginleştirebilir. Elbette deneyimler, hedef kitle ve amaç doğrultusunda metinde yerini almalıdır. Aksi takdirde anlatıma hiçbir etkisi olmayan, gereksiz ayrıntılar olarak kalır. Unutulmamalıdır ki dil canlı bir varlıktır ve bu varlığın bir parçası olan her yazı, kendi düzeni, teması ve ifade biçimiyle kendi içinde anlamı olan organik bir birliktir.
qr
İNDİR:
KANALI: Dil ve Anlatım
PAYLAŞ: