Simple Present Tense (Geniş Zaman - Soru Cümlesi)

Simple Present Tense (Geniş Zaman - Soru Cümlesi)

Simple Present Tense (Geniş Zaman - Soru Cümlesi) Soru cümlelerini yes / no questions ve Wh- questions olarak iki bölüme ayırabiliriz. Cevabı yes ya da no olan soru yapılarına yes/ no questions adı verilir. Bu sorular do ve does yadımcı fiilleri ile başlar.Wh- questions denilen soru yapıları what / who/ where/ how gibi soru kelimeleriyle yapılır.
qr
PAYLAŞ: