Türk Dış Politikası

Türk Dış Politikası

Millî dış politika; bağımsız bir devletin, diğer devletlerle olan ilişkilerinde, benimsediği ilkeler doğrultusunda izlediği yoldur. İzlenen bu yolda öncelikle yurdun bölünmezliği ve ulusun bağımsızlığı göz önünde bulundurulmalıdır. Diğer ulusların haklarına da saygı gösterilmelidir. Atatürk’ün dış politika ile ilgili görüşlerini en iyi "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesini ortaya koymaktadır. Atatürk'ün belirlediği millî dış politikamızın esasları şunlardır: 1-Bağımsızlığımızı korumak 2-Milli çıkarlarımızı korumak ve 3-Milli sınırlarımız içinde kalmak 4-Gerçekleşmeyecek amaçlar peşinde olamamak 5-Barışçı olmak 6-Diğer devletlerle dostluk ve eşitliğe dayalı ilişkiler kurmak 7-Diğer devletlerin iç politikalarına karışmamak ve onların da bizim iç politikamıza karışmamalarını sağlamak 8-Dünyadaki gelişmeleri göz önünde tutmak
qr
İNDİR:
PAYLAŞ:

Video İle İlişkili Eklentiler

Eklentiler: Konuyla Alakalı Animasyon, Slayt, Döküman vb. ekler içermektedir.
 Türk Dış Politikası

Türk Dış Politikası

Türk Dış Politikası