Ramazan Atıl Anadolu Lisesi- Erasmus+ S.T.E.P.S

Ramazan Atıl Anadolu Lisesi- Erasmus+ S.T.E.P.S

Öğrencilerimizin, yaşadıkları çevrenin ve denizin önemi ve korunması konusundaki becerilerini ve farkındalıklarını geliştirebilecekleri bir Ka2 projesi yaratmaya karar verdik. Teorik bilginin uygulamaya,  ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan, öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan dünyada birçok ülkenin öğretim programlarına dâhil ettiği STEM yaklaşımını projemize taşıdık.
qr
KANALI: eTwinning
PAYLAŞ: