Polinomları Çarpanlara Ayırma - A

Polinomları Çarpanlara Ayırma - A

Dünyanın iklim sistemlerinde değişiklere neden olan küresel ısınmanın etkileri, dünyanın en yüksek tepesinden okyanus derinliklerine, ekvatordan kutuplara kadar hissedilmektedir. Yerkürenin sıcaklığının artmasıyla, kutuplardaki buzullar erimekte, deniz ve okyanus seviyeleri yükselmekte, bitki ve hayvan türleri giderek yok olmaya başlamaktadır. Bilim insanları, dünyada meydana gelen bu değişimleri sürekli izler, elde ettikleri verileri raporlaştırarak sunar. Bu süreçte verileri düzenli bir şekilde sunmak için çeşitli grafikleri kullanılır. Örneğin bu grafiklerden biri, Nasa’lı bilim insanlarının sürdürdüğü çalışmalar sonucu dünyamızdaki karbondioksit miktarının yıllara göre değişimini veren grafiktir. Başka bir grafik, yerküredeki sıcaklık değişimi grafiğidir. Diğer bir grafik, deniz seviyelerindeki değişimleri özetleyen grafiktir. Grafiklere baktığımızda verilen noktaları bileştirdiğimizde, eğrilerle karşılaşırız. Peki, bu eğiriler matematiksel olarak nasıl gösterilir? (ES) Eğri denklemleri yüksek dereceli polinomların geometrik yorumudur. Bir polinomun grafiğinden bahsedebilmek için öncelikli olarak polinomun köklerini bulmalıyız. Köklerini bulabilmek için ise bu polinomu çarpanlarına ayırmalıyız Örneğin x3-64y3 polinomunu inceleyelim: Bu polinomu çarpanlarına ayırırken iki küp farkı özdeşliğinden yararlanabiliriz. İki küp farkı özdeşliği, a3-b3= (a-b).(a2 ab b2) dir. Buna göre verilen polinom (x-4y).(x2 4xy y2) şeklinde çarpanlarına ayrılmış olur.
qr
İNDİR:
KANALI: Lise Matematik
PAYLAŞ: