Elementlerin Grup Numaralarıyla İyon Yükleri Arasındaki İlişki

Elementlerin Grup Numaralarıyla İyon Yükleri Arasındaki İlişki

Elementlerin (He hariç) son katmanlarındaki elektron sayıları ile grup numaraları belirlenir.Elementlerin doğadaki en kararlı element grubu olan soygazlara (8A grubu) benzemek için son katmanlarındaki elektron sayılarını sekize tamamlamalarına oktet kuralı, ikiye tamamlamalarına ise dublet kuralı denir. Kendilerine en yakın soygaza benzemek adına metallerin elektron verme, ametallerin ise elektron alma eğiliminde olduğu görülür.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ:

Video İle İlişkili Eklentiler

Eklentiler: Konuyla Alakalı Animasyon, Slayt, Döküman vb. ekler içermektedir.
Elementlerin Grup Numaralarıyla İyon Yükleri Arasındaki İlişki

Elementlerin Grup Numaralarıyla İyon Yükleri Arasındaki İlişki

Elementlerin Grup Numaralarıyla İyon Yükleri Arasındaki İlişki