İyonik bağ

İyonik bağ

Elektron vermeye yatkın sodyum (kırmızı) ve elektron almaya yatkın klor (mavi) atomları arasında elektron alışverişi görülüyor. Cl atomu Na atomunun son katmanındaki bir elektronunu kendine doğru çekiyor ve kendisini ve Na atomunu kararlı hale getiriyor. Elektron kaybeden Na atomu pozitif (+) yükle yüklenip hacim olarak küçülüyor. Elektron kazanan Cl atomu negatif (-) yükle yüklenip hacim olarak büyüyor. Zıt yükle yüklenmiş hale gelen iki atom arasında çekim kuvveti oluşuyor. İki iyon arasında oluşan bu çekim kuvvetine iyonik bağ denir. Not: Aslında atomların rengi yoktur. Daha rahat anlaşılabilmesi için videoda renklendirme yapılmıştır.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ: