OECD “Hayata Güçlü Başlangıç” Raporları Lansmanı - Bölüm 1

OECD “Hayata Güçlü Başlangıç” Raporları Lansmanı - Bölüm 1

OECD “Hayata Güçlü Başlangıç” Raporları Lansmanı - Bölüm 1 Tarih: 13 Temmuz 2017 OECD Üyesi 12 ülkede yapılan bir araştırmada okul öncesi eğitim ve bakım konusu çalışılmıştır. Söz konusu raporda konuyla ilgili olarak elde edilen bulgular ve sorunlar yer almaktadır. Raporda sosyo-ekonomik faktörlerin okul öncesi eğitime etkisi incelenmiştir. Ülkemizin 12 yıllık zorunlu eğitim dönemine başlamasıyla birlikte okul öncesi eğitimi önem kazanmıştır. OECD’nin 2017-2020 çalışma programında bu alanda üç başlık altında çalışmalar yürütülmektedir: 1) TALIS; Hayata Güçlü Başlangıç: Okulöncesi eğitimi çalışanlarına yönelik ilk uluslararası çalışmadır. Okul öncesi öğretmenlik mesleği ve kalitenin artırılmasına yönelik bir anket olarak tasarlanmıştır. 2) Okul Öncesi Eğitim ve Bakımı Politika İncelemesi; okul öncesi eğitiminin kalitesi hususunda ülkelerin uyguladıkları politikaların incelenmesi projesidir. 3) Uluslararası Erken Öğrenme ve Çocuk Refahı Çalışması; çocukların bilişsel ve bilişsel olmayan öğrenme çıktılarının ölçülmesi üzerine uluslararası bir çalışmadır. Lansmanı yapılan yayınlarda, önceki çalışmalara kıyasla daha kapsamlı ve daha bütüncül bir yaklaşım benimsenmiştir. 12 OECD ülkesinin okul öncesi eğitimi ve politikalarının karşılaştırmalı bir analizi sağlanmakta, yenilikçi yaklaşımlar vurgulanmakta ve çeşitli ülke şartlarına uyarlanabilecek politika seçenekleri önerilmektedir.
qr
İNDİR:
KANALI: Yaşam Boyu
PAYLAŞ:

    Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.