014_ADEZYON_KOHEZYON_YUZEY_GERILIMI

014_ADEZYON_KOHEZYON_YUZEY_GERILIMI

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını günlük hayat örnekleriile açıklar. Yüzey gerlimi ve kılcallık olaylarını açıklar. a. Öğrencilerin Yüzey gerilimi ve kılcallık olaylarını yapışma ve birbirini tutma olayı ile açıklamaları sağlanır. b. Öğrencilerin yüzey gerilimi ile ilgili günlük hayattan örnekler vermeleri sağlanır. c. Öğrencilerin farklı sıvıların yüzey gerilimlerini deneyler yaparak karşılaştırmaları ve yüzey gerilimini etkileyen faktörleri irdelemeleri sağlanır ç. Yüzey gerilimi ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ: