Asit Yağmurları

Asit Yağmurları

Kömür ve petrol gibi fosil yakıtların yakılması sonucu atmosferde kükürt ve azot içeren gazlar birikir. Atmosfere yayılan kükürt dioksit (SO2) ve azot dioksit (NO2) gazlarının bulutlardaki su damlacıkları ile reaksiyona girmesi sonucu sülfürik asit ve nitrik asit damlalarına dönüşür ve yağmur olarak yeryüzüne yağar. Bu tip yağmurlara asit yağmurları denir. Asit yağmurlarının çevreye ve insan sağlığına zararlı etkileri olmaktadır. Toprak, su ve hava kirliliğine asit yağmurları dışında başka faktörler de etki etmektedir.Tüm dünya ülkelerinin bilinçli ya da bilinçsiz olarak çevreyi tahrip etmeleri sonucu ekolojik denge bozulmaktadır. Bu nedenle yaşadığımız dünyayı yaşanılır kılabilmek ancak bu düzeyde bir bilinç oluşturarak mümkündür. Her insan üzerine düşeni yapmalıdır.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ:

Video İle İlişkili Eklentiler

Eklentiler: Konuyla Alakalı Animasyon, Slayt, Döküman vb. ekler içermektedir.
Asit Yağmurları

Asit Yağmurları

Asit Yağmurları