Fiiller (Eylemler) - 4

Fiiller (Eylemler) - 4

Dilek (Tasarlama) Kipleri: Bu kipler haber kiplerinin aksine zaman anlamı taşımazlar. Bir fiilin olmasının isteğini, gerekliliğini ve tasarılarını ya da emrini bildirirler. Dilek kiplerinin dört ayrı çekimi vardır. 1)Gereklilik Kipi: Fiillere -malı /-meli eki getirilerek oluşturulur. 2) İstek Kipi: Fiillere -a /-e eki getirilerek oluşturulur. 3) Dilek- Şart (Koşul) Kipi: Fiillere -sa / -se eki getirilerek oluşturulur. 4) Emir Kipi: Bu kipin eki yoktur. Çekimi fiillere kişi ekleri getirilerek yapılır. Fiillerin Olumsuz Çekimi: Fiillerin olumsuz çekimi, kip ekinden önce getirilecek -ma /-me, -maz /- mez ekleri ile yapılır.
qr
İNDİR:
KANALI: Dil ve Anlatım
PAYLAŞ: