Dik Üçgende Dar Açıların Trigonometrik Oranları - 2

Dik Üçgende Dar Açıların Trigonometrik Oranları - 2

Akan trafiği düzenlemek, karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak için kanunlar tarafından belirlenen trafik işaret levhaları kullanılır. Trafik işaret levhaları, yolu kullananlara yol ve çevresinin genel karakteristikleri hakkında gerekli görülen uyarı ve önerilerin yazı ve semboller hâlinde mesajlarla aktarılmasını sağlarlar. Nizami bir şekilde kullanıldıkları takdirde, trafik işaret levhaları karayolu güvenliğine büyük ölçüde katkıda bulunurlar. Trafik işaret levhaları genel olarak trafik uyarı işaretleri, trafik tanzim işaretleri, bilgi işaretleri, durma ve park etme işaretleri, yapım bakım onarım işaretleri ve paneller olmak üzere altı gruba ayrılır. Karayollarında kullanılan standart tehlike uyarı, trafik tanzim ve bilgi işaret levhaları daire, üçgen, kare, dikdörtgen ve sekizgendirler. Her bir şeklin boyutları standartlaştırılmıştır. Trafik tanzim işaretleri, yol kullanıcılarını uymaları gereken özel yükümlülükler, çeşitli yasaklama ve kısıtlamalar hakkında bilgilendirmek için kullanılır. Bu işaretlerden biri de “ yol ver” işaretidir. Eşkenar üçgenden oluşan bu işaret tali yoldan anayol kavşağına gelindiğini bildirir. Anayoldan gelen araçlar varsa ilk geçiş hakkı onlara verildikten sonra kavşağa girilir. “ Yol ver” işaretinin alanını hesaplarken eşkenar üçgenin yüksekliği çizilir. Böylece iki tane 30- 60-90 dik üçgeni elde edilir. Belirlenen standartlara göre eş kenar üçgenin kenar uzunluğu 60 santimetredir. Buna göre oluşan dik üçgenlerin kenar uzunlukları hesaplanır. Sonra trigonometrik oranların tanımları kullanılarak 30 derece, 60 derece ve 90 derecenin trigonometrik oranları hesaplanır. Trafik bilgi işaretlerinden biri olan “ana yol” levhası hitap ettiği yolun anayol olduğunu bildirir ve bu yoldaki araçların tali yoldaki araçlara göre ilk geçiş hakkına sahip olduğunu hatırlatır. Bu levha ise kare şeklindedir ve kenar uzunluğu 60 santimetredir. Levhanın köşegenini çizdiğimizde iki tane 45- 45- 90 dik üçgeni oluşur. Kenar uzunlukları standart olan bu üçgenlerin trigonometrik oranlarını da tanımlardan yararlanarak bulabiliriz.
qr
İNDİR:
KANALI: Lise Matematik
PAYLAŞ: