Appearance and Personality

Appearance and Personality

Appearance and Personality İnsanların görünüş ve kişilik özelliklerinden bahsetmek için bazı sorular sorarız. Görünüş özellikleri hakkında bilgi almak için: What does he/she look like?-She/He is beautiful with her brown hair and green eyes. Kişilik özellikleri hakkında bilgi almak için ise: What is he/she like?-She/He is shy.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ:

Video İle İlişkili Eklentiler

Eklentiler: Konuyla Alakalı Animasyon, Slayt, Döküman vb. ekler içermektedir.
Appearance and Personality

Appearance and Personality

Appearance and Personality (Görünüş ve Kişilik) Apperance and Personality(Görünüş ve Kişilik) İnsanların fiziksel özellikleri hakkında bilgi alırken: What does he/she look like? soru sorulabilir ve cevap olarak He is hansome with is black hair and black eyes şeklinde cevap verilebilir. What is he/she like? sorusunu ise insanların karakteristik özellikleri hakkında bilgi almak için kullanırız. Cevap olarak da "he is shy." şeklinde karakteristik özelliği ne ise onu söyleriz.