024_GRAFİK_YORUMLAMA

024_GRAFİK_YORUMLAMA

İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirerek açıklar. a. Sabit ivmeli hareket ile sınırlı kalınır. b. Öğrencilerin ivmeyi meydana getiren sebepleri sorgulamalarına fırsat verilir. c. İvmeli hareket için konum-zaman grafiği çizdirilmez.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ: