eTwinning Common Heritage Areas ( Ortak Miras Alanlarımız)

eTwinning Common Heritage Areas ( Ortak Miras Alanlarımız)

Samsun'un Bafra İlçesinden Karadeniz'e dökülen ve Türkiyenin en büyük akarsuyu olan Kızılırmak,denizle buluştuğu noktada verimli Bafra Delta Ovasını(Kızılırmak Deltası) oluşturuyor.Bafra Deltası,(Kızılırmak Deltası) Kuş Cenneti de bu bölgede bulunuyor.Jeolojik açıdan bin ile iki bin yıl arası gibi kısa bir sürede oluşan deltada,Liman Balık,Uzun,Cernek,Gıcı,Tatlı,Karaboğaz Gölleri ve Mülk Lagün Gölleri bulunuyor.Farklı ekolojik karakterlere sahip habitatların bir arada bulunması,besin maddelerinin zenginliği ve uygun iklim koşulları deltanın eşine az rastlanır ölçüde biyolojik çeşitliğe sahip olmasını sağlamıştır.Milli park statüsünde koruma altında bulunan deltadaki Kuş Cenneti içerisinde,Türkiye'de bulunan 420 kuş türünden,321 farklı kuş türü yaşıyor.Bunların 140 tanesinin üreme alanı olan deltada dünya genelinde nesli tehlike altında bulunan 24 kuş türünden,15'i olan Büyük Deniz Düdükçünü,Kuzey İncikuşu,Küçük Kirazkuşu ve Ak Kirazkuşu son 20 yıldır sadece Kızılırmak Deltasında görülüyor. UNESCO'nun asıl listesinde olmasını çok istediğimiz bu aday miras alanımızı (2016)çok sevdik.
qr
KANALI: eTwinning
PAYLAŞ: