Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları

Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları

Herhangi bir yolla enerji üretimi sağlayan kaynaklara enerji kaynakları denir. Fosil yakıtlar ve nükleer enerji yenilenemez enerji kaynaklarına, güneş, rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal enerji ve biyokütle yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek olarak verilebilir. Çevremizdeki birçok atık maddenin çeşitli işlemlerden geçirilerek tekrar kullanılabilir hale getirilmesine geri dönüşüm denir. Geri dönüşüm sayesinde doğal dengenin korunması sağlanır, doğal kaynaklar korunur, çevre kirliliği önlenir, ham madde ve enerji tasarrufu sağlanır, ekonomiye katkı sağlanır.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ:

Video İle İlişkili Eklentiler

Eklentiler: Konuyla Alakalı Animasyon, Slayt, Döküman vb. ekler içermektedir.
Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları

Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları

Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları