Dünya Nüfusunun Tarihsel Gelişimi

Dünya Nüfusunun Tarihsel Gelişimi

Nüfus, dünyamız üzerinde yaşayan ve her geçen dakika sayıca artan insan topluluğu. Dünya nüfusu, oranları farklı olsa da geçmişten günümüze sürekli artmıştır. 1000 yılında 310 milyon olan nüfus 1950 yılında 2,5 milyara ulaşmış 2000 yılında ise 6 milyarı aşmıştır. 2010 yılında 6,9 milyara ulaşan toplam dünya nüfusu 2011 yılında 7 milyarı aşmıştır. Görüyoruz ki son 11 yılda dünya nüfusu yaklaşık 1 milyar kişi artmıştır. Teknolojik gelişmeler sayesinde günümüzde denizler doldurularak ya da dağlık bölgeler aşındırılarak insan yerleşimine uygun hale getirilebilmektedir. Buna rağmen insan sayısının hızla artması nüfus yoğunluklarının artmasına ve sorunların yaşanmasına sebep olmaktadır. 1950 yılından sonra dünyada nüfus bilimcilerin tabiri ile nüfus patlaması yaşanmıştır. Son 60 yılda nüfus 4,5 milyar artmıştır. Artış hızının bu kadar fazla olmasının nedenleri arasında; dünya savaşların sonra ermesi, sağlık alanındaki gelişmeler, gıda maddelerin artması ile beslenme koşullarının iyileşmesi ve teknolojik gelişmelerin insan yaşamını kolaylaştırıp yaşam standartlarının yükselmesi sayılabilir. Dünya nüfusundaki artış hızı değişiklikleri tarih boyunca belli dönemlerde çok fazla olmuştur. Nüfus bilimciler tarih boyunca nüfus patlamasına sebep olan 3 büyük sıçrama dönemi yaşandığını ifade eder. İlk sıçrama dönemi, insanların alet yapımını keşfetmesiyle daha kolay avcılık yapabilmesi ve gıda teminin kolaylaşması olarak kabul edilir. Beslenme koşullarındaki iyileşme nüfus artışını hızlandırmıştır. İkinci dönem, insanların yerleşik hayata geçip tarım faaliyetleri ile uğraşması ile yaşanmış. Bu dönemde insanlar hem gıda maddelerini yetiştirmiş hem de hayvanları evcilleştirmiştir. Üçüncü sıçrama dönemi ise Sanayi Devrimi ile gerçekleşmiştir. Sanayi Devrimi ile tıp ilerlemiş, yaşam standartları yükselmiş ve ölüm oranları düşmeye başlamıştır. Ölüm oranlarının azalması yüksek doğum oranları ile birleşince nüfus patlaması yaşanmıştır. Elli yıl önce 55-60 yaşına gelen insanlar çok yaşlı kabul edilirken günümüzde çoğu ülkede emekli olma yaşı dahi 60 yaşın üzerindedir. Bu durum üzerinde beslenme ve sağlık koşullarındaki iyileşmeler temel etken olmaktadır. Fakat dünyanın her yerinde ortalama insan ömrü aynı değildir. Eski çağlarda 22 – 25 yaş olan ortalama ömür günümüzde çoğu ülkede 60 yaşının üzerindedir. Fakat ülkeler arasında büyük uçurumlar da yok değil. Bazı ülkelerde insanlar 100. yaş günlerini kutlayabilirken bazılarında 50’li yaşları bile görememektedir. Japonya, Fransa ve Norveç gibi ülkelerde ortalama ömür 80 yılı geçerken Angola, Mozambik ve Zaire gibi Afrika ülkelerine ortalama ömür 40 yıl civarındadır. Bu rakam Türkiye’de 73 yıl civarındadır.
qr
İNDİR: Videoyu İndir
KANALI: Coğrafya

    Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.