Çatalzeytin imam Hatip Ortaokulu Kutlu Doğum Programı Kırk Hadis Videosu

Çatalzeytin imam Hatip Ortaokulu Kutlu Doğum Programı Kırk Hadis Videosu

Peygamberimiz’den Hayat Ölçüleri: “Kırk Hadis” Etkinlik ve Yarışmaları kapsamında öğrencilerimize, İslam’ın temel kaynaklarından olan hadis ve sünnetin önemini kavratmak, hadis metinlerini okuma ve anlama yeteneği kazandırarak hadisler ışığında güncel olayları doğru yorumlamalarına yardımcı olmak, ahlâkî değerleri kazandırmak ve bu değerlerin oluşmasında hadislerin rolünü fark ettirmek; meslekî bilgi, beceri ve yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlayarak özgüven kazandırmak.Çatalzeytin İmam Hatip Ortaokulunda “Kırk Hadis” Etkinlikleri yıl boyunca devam edecek olup Hadis yarışmaları; “Anlama”, “Ezberleme” ve “Anlama-Ezberleme” olmak üzere üç kategoride Nisan 2017 'de yapılacaktır.
qr
İNDİR:
KANALI: Siyer
PAYLAŞ: