Kümeler 1

Kümeler 1

Kümeleri liste, Venn şeması ve ortak özellik yöntemleri ile gösterme, Sonlu, sonsuz ve boş kümeyi örneklerle açıklama, İki kümenin denkliğini ve eşitliğini belirtme.Küme Gösterimleri:  Liste yöntemi  Ortak özellik yöntemi  Venn diyagramı Boş küme; A={ } veya A=Ø ifadelerinden biri ile gösterilir. Bir kümenin eleman sayısı s(A) şeklinde gösterilir.Eleman sayıları aynı olan kümelere denk kümeler denir ve denk olma durumu “≡”sembolü ile gösterilir. Örnek: s (A) =s(B) ise  ve L olsun. Eğer; K kümesinin her elemanı L kümesinin içinde ve L kümesinin her elemanı da K kümesinin içindeyse bu iki kümeye eşit kümeler denir.
qr
İNDİR:
KANALI: Lise Matematik
PAYLAŞ: