Anlatma Esasına Bağlı Edebi Metinlerde Yapı

Anlatma Esasına Bağlı Edebi Metinlerde Yapı

Kurmaca eserlerde üzerinde yaşadığımız dünyada görünen varlık, eşya, insan ve olaylardan hareketle yeni bir evren anlatılır. Sanatçı, dış dünyadan aldıklarını eserinde yeniden yorumlar, kurgusal bir yapı oluşturarak farklı bir bütünlük halinde okuyucuya sunar. Anlatma esasına bağlı edebî metinlerde olay örgüsü yapıyı oluşturan iskelet durumundadır. Bu metinlerde yapı; olay örgüsü, kişiler, zaman ve mekân şeklinde dört temel unsurdan oluşur. Diğer bir ifadeyle yapı; kişiler, zaman ve mekân unsurlarının olay etrafında birleşmesiyle oluşur ve bir anlatıcı tarafından dikkate sunulur.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ: