Göstermeye Bağlı Edebi Metinler 1 (Genel Tiyatro)

Göstermeye Bağlı Edebi Metinler 1 (Genel Tiyatro)

Göstermeye bağlı edebi metinler olarak değerlendirdiğimiz tiyatro eserlerinde gösterim esastır. Tiyatro türündeki eserler de anlatmaya bağlı edebi metinler gibi kurgusaldır. Bu metinlerde de yaşama ait gerçeklikler kurgusal bir yapıya dönüştürülüp bir olay örgüsü çerçevesinde kişi, mekan, zaman gibi ögeler yardımıyla sunulur. Tiyatro türü içerisinde çeşitli ögeleri ifade eden terimlerden bazıları şunlardır: oyun, oyuncu, oyun kişileri, dramatize etmek, perde, sahne, dekor, kulis, mizansen, diyalog, monolog. Tiyatro eserleri konularına göre; trajedi, komedi ve dram olmak üzere üçe ayrılır.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ: