Öğretici Metinler 2

Öğretici Metinler 2

Öğretici metin türlerinden biri olan gazete çevresinde gelişen öğretici metin türleri; makale, deneme, sohbet, fıkra, eleştiri ve röportajdan oluşur. Makale; herhangi bir konuda bilgi vermek, bir gerçeği ortaya koymak, yeni bir görüş ve düşünceyi ileri sürmek, ileri sürülen görüş ve düşünce üzerinde yapılan inceleme ve araştırma sonuçlarına göre deliller göstererek düşüncenin doğruluğunu kanıtlamak amacıyla yazılan gazete ve dergi yazılarıdır. Deneme; bir yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin yargılara, kurallara varmadan kendi kişisel görüş ve düşüncelerini iddiasız ve ispatsız olarak içtenlikle anlattığı metinlerdir. Sohbet; bir konuyu fazla derinleştirmeden yazarın kişisel görüşlerini karşısındakiyle konuşuyormuş hissini verecek şekilde anlattığı yazılardır. En belirgin özelliği sıcak ve samimi anlatımdır. Sohbet türündeki eserlere "söyleşi" adı da verilir. Sohbet her konuda yazılabilir. Fıkra; bir yazarın daha çok güncel olaylar üzerinde görüşlerini, düşüncelerini kanıtlama amacı gütmeden ve fazla derinliğe kaçmadan yazdığı günlük gazetelerde yayımlanan düşünce yazılarıdır. Bu tür yazılara "köşe yazısı" adı da verilir. Eleştiri; bir sanat, düşünce veya edebiyat eserini her yönüyle inceleyip tanıtırken zayıf ve güçlü yönlerini belirtme ve bir yazarın gerçek değerini ortaya koyma amacıyla yazılan yazılardır. Röportaj; tanınmış veya bir alanda uzmanlaşmış kişilerle yapılan görüşmelerin anlatıldığı, bu görüşmelerde alınan cevapların aktarıldığı gazete ve dergi yazılarıdır.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ: