Millî Edebiyat Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler Şiir

Millî Edebiyat Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler Şiir

Bu video materyalinde, 1910-1923 yılları arası Türk şiiri; Ziya Gökalp çevresinde gelişen Millî Edebiyat Dönemi şiiri, Beş Hececiler, Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Haşim ile gelişen Saf (Öz) şiir anlayışı, Mehmet Âkif Ersoy'un şiiri ve manzumeleri anlatılmaktadır.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ: