Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı

Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı

Türk Adının Anlamı Ve Kökeni: Genel olarak Türk demek, güçlü-kuvvetli manasında kabul edilir. - İlk Türklerin anayurdu Orta Asya’dır. Fakat zamanla çeşitli nedenlerle göç etmişlerdir. ASYA HUN DEVLETİ (BÜYÜK HUN DEVLETİ) (Mö. 220-Ms.300) Tarihte bilinen İLK TÜRK DEVLETİ'dir. - Bilinen ilk hükümdarı Teoman'dır. Teoman'dan sonra yerine oğlu METE HAN geçmiştir. - Asya Hun devleti METE HAN zamanında en geniş sınırlarına ulaşmıştır. En parlak devirdir - Çinliler Türk akınlarına karşı koymak için ÇİN SEDDİ'ni yaptılar. Yinede Türk akınlarına engel olamamıştır. - Mete orduda 10’luk sistemi uyguladı. Günümüzde orduların çoğu daha bu sistemi kullanmaktadır. Metenin tahta çıktığı M:Ö 209 tarihi Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yılı olarak kabul edilir - Oğuz Kağan Destanını önemli destanlarıdır. Bu destandaki kişinin Mete Han olduğu sanılmaktadır.Asya Hun Devleti son dönemlerinde Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrıldı. Ve daha sonra Çinliler tarafından ortadan kaldırıldılar Kuzey Hunları Avrupaya giderek Avrupa Hun Devletini kurdular. Güney Hunları ise Akhun devletini kurdular.
qr
İNDİR:
KANALI: Tarih
PAYLAŞ: