Anadolu'da Tarih Kavşağı

Anadolu'da Tarih Kavşağı

Malazgirt Savaşından sonra Alparslan, emrindeki komutanları Anadolunun fethi için görevlendirdi. Alparslan bu şekilde Anadoluyu hızlı bir şekilde Türk yurdu haline getirmeyi amaçladı. Bizansın eski gücünü kaybetmesi Türklerin Anadoludaki ilerleyişini kolaylaştırdı. Bu şekilde Anadolu hızlı bir şekilde Türkleşmeye başladı. İlk Türk Beylikleri: Saltuklular, Mengücekler, Danişmentliler, Artuklular İlk Türk Beyliklerinin Önemi: Anadolu'da kurulan ilk Tür Beylikleri Anadolunun Türkleşmesine büyük katkıda bulunmuşlar ve Anadolu- da çok sayıda mimari eser yaparak Anadoluyu bayındır hale getirmişlerdir. Haçlı, Bizans ve Gürcülere karşı başarılı mücadeleler verdiler. Anadolu topraklarını Haçlılara karşı korudular. İslam dininin koruyuculuğunu yaptılar. Bulundukları şehirlere bayındırlık hizmetleri yaptılar. (Medrese, han, hamam, kervansaray, darüşşifa, çeşme) Anadolunun hızlı bir şekilde Türkleşmesini sağladılar.
qr
İNDİR:
KANALI: Tarih
PAYLAŞ: