"Şiir" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Şiir, Şiir Türünün Özellikleri

  • (411) Türk Dili ve Edebiyatı - 1
  • 9. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Şiir, Şiir Türünün Genel Özellikleri ve Temel Kavramlar
 • Şiir

  Bu videolu konu anlatımında, Seretifünun Edebiyatı’nda şiir türünün genel özellikleri anlatılmaktadır.
 • Şiir

  -
  • Türkçe
  • 7. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metin türlerini ayırt eder.
 • Şiir

  Şiir yarışmasına katılmak isteyen karakterimiz arkadaşını yarışmaya katılmak için ikna etmeye çalışır. Şiir yazmanın sandığı kadar zor olmadığını anlatır. Sen de karakterimizin anlattıklarını dinleyerek şiir hakkında bilgi edinebilirsin.
  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metin türlerini ayırt eder.
 • Şiir Türleri

  • (411) Türk Dili ve Edebiyatı - 1
  • 9. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Şiir Türleri
 • Şiir, Nazım - Şiir Farkı

  Bu videoda şiir ve şiir türleri açıklanarak şiirde temanın hangi yönden ele alındığı sorgulanmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Şiir
  • Şiir
  • Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü belirler.
 • Şiir / Saf (Öz) Şiir

  EBA TV - 12 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 20.04.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Şiir ve Gelenek: Halk Şiiri, Divan Şiiri, Modern Şiir Gelenekleri

  Bu videoda halk şiiri, divan şiiri ve modern şiir gelenekleri anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Şiir
  • Şiir
  • Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü belirler.
 • Mensur Şiir, Şiir ve Zihniyet

  Bu videoda şiir ve şiir türleri açıklanmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Şiir
  • Şiir
  • Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü belirler.
 • Şiir İnceleme

  Şiir İnceleme-öğrenci kopyası
 • Şiir İnceleme

  Şiir İnceleme-öğretmen kopyası
 • Şiir İnceleme

  5.Sınıf Öğrenci AKT
 • Şiir İnceleme

  5.Sınıf Öğretmen AKT
 • Şiirde Anlam

  Şiirde Anlam_Öğrenci KTT
 • Şiir Bilgisi

  Şiir Bilgisi Öğrenci AKT 2019
  • Türkçe
  • 7. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuma
 • Şiirde Anlam

  4. Sınıf-Şiirde Anlam-Öğretmen
  • Türkçe
  • 4. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuduğunu Anlama
 • Şiir Bilgisi

  Şiir Bilgisi Öğrenci AKT 2019
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuma
 • Şiir Dili

  Bu konu anlatımında, şiir dilinin başlıca özelliklerini öğrenebilirsin.
  • Türkçe
  • 7. Sınıf
  • Anlam Bilgisi
  • Şiir ve Düz Yazı
  • Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar.
 • Şiir Çözümleme

  -
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metinle ilgili sorulara cevap verir.
 • Şiirde Anlam

  4. Sınıf-Şiirde Anlam-Öğrenci
  • Türkçe
  • 4. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuduğunu Anlama
 • Şiir Yazma

  -
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Yazma
  • Kendini Yazılı Olarak İfade Etme
  • Şiir yazar.
 • Şiirde Anlam

  Şiirde Anlam_Öğretmen KTT
 • Şiirde Gerçeklik

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Edebiyat Bilgisi
 • Çanakkale Şiiri

  Selma Argon Çanakkale Şiiri'nin nerede ve nasıl yazıldığını anlatıyor.
  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Belirli Gün ve Haftalar
  • Millî Günler ve Bayramlar
 • Öz Şiir

  Bu videolu konu anlatımında, Millî Mücadele döneminde verilen eserlerin özellikleri, Beş Hececiler, öz şiir anlayışı anlatılmaktadır.
  • Türk Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
  • Toplumcu Şiir Zevk ve Anlayışını Ön Plana Çıkaranlar (1940–1960)
  • Şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.
 • Halk Şiiri

  EBA TV - 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 20.05.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.
 • Şiir Hakkında, Vezin Başka Şiir Başka

  Ahmet Hamdi Tanpınar'ın “Şiir Hakkında” adlı eserinden ve Nurullah Ataç'ın “Vezin Başka, Şiir Başka” adlı eserinden alınan metinlerin, metin hazırlamada kültür birikiminin, deneyimin ve çevrenin önemi dikkate alınarak okunması beklenmektedir.
 • Şiir Türleri: Satirik, Epik ve Dramatik Şiir

  Bu videoda satirik, epik ve dramatik şiir özellikleri açıklanmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Şiir
  • Şiir
  • Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü belirler.
 • Şiir Türleri: Didaktik, Pastoral ve Lirik Şiir

  Bu videoda didaktik, pastoral ve lirik şiir özellikleri açıklanmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Şiir
  • Şiir
  • Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü belirler.
 • Şiir / Cumhuriyet Dönemi'nde (1923-1960) Toplumcu Şiir

  EBA TV - 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 22.04.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Özet - Şiir İnceleme

  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metin türlerini ayırt eder.
 • Divan Şiirinden Seçmeler

  Divan Şiirinden Seçmeler
 • Şiirin Şekil Özellikleri

  Canlandırmada şiirin genel özellikleri ve şiirin ahenk kazanması için dikkat edilmesi gereken unsurlar verilmiştir.
  • Türkçe
  • 6. sınıf
  • Anlam Bilgisi
  • Şiir ve Düz Yazı
  • Şiir Bilgisi
  • Şiir dilinin farklılığını ayırt eder.
 • Şiir ve Düzyazı

  Öğrenci KTT
 • Şiir Türlerini Belirleme

  Duygusal şiir, doğa şiirleri, kahramanlık şiiri, öğüt şiiri ve eleştiri şiiri tanımlarını bulabilirsin.
  • Türkçe
  • 6. sınıf
  • Anlam Bilgisi
  • Şiir ve Düz Yazı
  • Şiir Bilgisi
  • Şiir dilinin farklılığını ayırt eder.
 • Şiirin Özelliklerini Belirleme

  Ekranda çeşitli şiirler yer almaktadır. Bu şiirleri okuyarak şiirin temasını belirleyebilirsin.
  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metin türlerini ayırt eder.
 • Şiirde Ahenk Unsurları

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Edebiyat Bilgisi
 • Şiir Dinletisi-Bilgi01

  Şiir Dinletisi
  • Yazdığı metni başkalarıyla paylaşır.
 • Divan Şiirinden Seçmeler

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Şiir Dili - Alıştırma

  Bu etkileşimli alıştırmada, şiire ve düz yazıya ait özellikleri ayırt edeceksiniz.
  • Türkçe
  • 7. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metin türlerini ayırt eder.