"Antalya" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Antalya Tanıtımı

  • Kütüphane
  • Doğa ve Çevre
  • Şehir Tanıtımları
  • Yurt İçi
 • Antalya’nın Alınışı

  Bu konu anlatımında, Antalya'nın I. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından alınışını anlatmaktadır. Anadolu Selçuklu Devleti’nde, I. Gıyaseddin Keyhüsrev Döneminde Karadeniz üzerinden geçen, Asya-Avrupa ticaret yolunu güvence altına almak için Trabzon Devleti üzerine düzenlenen sefer ve sonuçları ile Akdeniz ticaretinde önemli bir liman olan Antalya üzerine düzenlenen sefer ve sonuçlarına ilişkin bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 9. sınıf
  • Türkiye Tarihi (11 - 13. Yüzyıl)
  • Türkiye Selçuklu Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
  • Askeri Yapı
  • Türkiye Selçuklu Devleti’nin kuruluşuna ve siyasi bir güç olarak ortaya çıkışına etki eden faktörleri açıklar.
 • Myra, Demre - Antalya

  Bu videoda Mira Antik Kenti'nin Demre Antalya'da olduğundan bahsedilmiştir
  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Görsel Sanatlar
  • Müzeler
 • Antalya Şiiri - Tarık Torun

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Fizik 11

  • Fizik
  • 11. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Denge ve Denge Şartları
 • Buhar Basıncı Kavramını Açıklama-2

  ”Antalya ve Ankara'da bulunan iki saf su örneğinin, 25 °C'deki buhar basınçlarını karşılaştırın.” sorusu, ilgili konu anlatımı ile çözülmektedir.
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Maddenin Hâlleri
  • Sıvılar
  • Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar.
 • Kaynama Sıcaklığı - Basınç İlişkisini Tanımlama

  ”Antalya'da ve Uludağ'da ağzı açık kaplarda kaynamakta olan saf su örneklerinin kaynama sıcaklıklarını ve buhar basınçlarını kıyaslayın.” sorusu, ilgili konu anlatımı ile çözülmektedir.
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Maddenin Hâlleri
  • Sıvılar
  • Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar.
 • Türkiye Selçukluları ve Ermeniler

  Bu konu anlatımında,Türkiye Selçukluları ve Ermeniler anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
  • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
  • Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar.
 • TÖOBD 12. Geleneksel Eğitim Sempozyumu Açılış Konuşmaları

  Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği tarafından 7-9 Şubat 2013 tarihlerinde Antalyada "Yeni Eğitim Sistemi ve Dijital Eğitimde Öğretmenin Yeri ve Önemi" teması ile gerçekleştirilen 12. Geleneksel Eğitim Sempozyumu açılış konuşmaları videosudur. Açılış konuşmaları, Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Gülan ve Antalya Vali Yardımcısı Turan Eren tarafından gerçekleştirilmiştir.
 • Sugata Mitra: Öğrenmenin Geleceği

  Türkiye Özel Okullar Birliği Geleneksel Sempozyumlarının on altıncısı “Eğitimde Öngörüler / Future Prospects in Education” temasıyla 26-28 Ocak 2017 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi.   Prof. Dr. Sugata Mitra'nın sempozyumda gerçekleştirdiği "Öğrenmenin Geleceği" başlıklı sunum videosudur.
 • Create Your Character

  Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan, İlknur İZGİ İPEKEL, Nilgün BOZNA, Özge BAKAY, Vahide KÜÇÜKBALLI, İlyar ŞAYIK,, Serhat ÖZEL, Recep ULUÇAY ve Fatma YILMAZ'ın yer aldığı komisyon tarafından hazırlanmıştır.
  • İngilizce
  • 2. Sınıf
  • Body Parts
  • Students will be able to understand the names of their body parts.
 • Türkiye'de Çevre Eğitiminin Eğitim Programları ve Ders Kitaplarındaki Durumu

  "Eğitim Bilimlerinde Yenilik ve Nitelik Arayışı" temasına sahip 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 21-24 Nisan 2016 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirildi.  Kongrede, Uğur Türe tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'de Çevre Eğitiminin Eğitim Programları ve Ders Kitaplarındaki Durumu" konulu sunum videosudur. 
 • Hayat Bilgisi Programındaki Değerlerin Kazandırılma Düzeyine İlişkin Öğretmen Görüşleri

  "Eğitim Bilimlerinde Yenilik ve Nitelik Arayışı" temasına sahip 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 21-24 Nisan 2016 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirildi.  Kongrede, Fehmi Demir tarafından gerçekleştirilen "Hayat Bilgisi Programındaki Değerlerin Kazandırılma Düzeyine İlişkin Öğretmen Görüşleri" konulu sunum videosudur. 
 • Eğitsel Çoklu Ortamlarda Değişim Körlüğünün Göz İzleme Yöntemi İle İncelenmesi

  "Eğitim Bilimlerinde Yenilik ve Nitelik Arayışı" temasına sahip 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 21-24 Nisan 2016 tarihlerinde Antalyada gerçekleştirildi.  Kongrede, Merve Uğur tarafından gerçekleştirilen "Eğitsel Çoklu Ortamlarda Değişim Körlüğünün Göz İzleme Yöntemi İle İncelenmesi" konulu sunum videosudur. 
 • Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi

  "Eğitim Bilimlerinde Yenilik ve Nitelik Arayışı" temasına sahip 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 21-24 Nisan 2016 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirildi.  Kongrede, Can Serdar tarafından gerçekleştirilen "Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi" konulu sunum videosudur. 
 • Öğretmen Eğitiminde Sorunlar, Çıkmazlar ve Bir Öğretmen Eğitimi Reform Önerisi

  "Eğitim Bilimlerinde Yenilik ve Nitelik Arayışı" temasına sahip 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 21-24 Nisan 2016 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirildi.  Kongrede, Süleyman Çelenk tarafından gerçekleştirilen "Öğretmen Eğitiminde Sorunlar, Çıkmazlar ve Bir Öğretmen Eğitimi Reform Önerisi" konulu sunum videosudur. 
 • Sinan Yaman: Birlikte Başarmayı Başarmak Hayal mi?

  Türkiye Özel Okullar Birliği Geleneksel Sempozyumlarının on altıncısı “Eğitimde Öngörüler / Future Prospects in Education” temasıyla 26-28 Ocak 2017 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi.   Young Guru Academy Kurucusu Sinan Yaman'ın sempozyumda gerçekleştirdiği "Birlikte Başarmayı Başarmak Hayal mi?" başlıklı sunum videosudur.
 • Yarından Önceki Gelecek

  Türkiye Özel Okullar Birliği Geleneksel Sempozyumlarının on altıncısı “Eğitimde Öngörüler / Future Prospects in Education” temasıyla 26-28 Ocak 2017 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi.   Unilever Körfez Ülkelerinden Sorumlu Genel Müdürü Cem Tarık Yüksel'in sempozyumda gerçekleştirdiği "Yarından Önceki Gelecek" başlıklı sunum videosudur.
 • Kültür ve Pedagoji

  Türkiye Özel Okullar Birliği Geleneksel Sempozyumlarının on altıncısı “Eğitimde Öngörüler / Future Prospects in Education” temasıyla 26-28 Ocak 2017 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi.   Sjælland Üniversitesinden Pedagoji Filozofu Doç. Dr. Brian Degn Martensson'ın sempozyumda gerçekleştirdiği "Kültür ve Pedagoji" başlıklı sunum videosudur.
 • Dünya Eğitiminde Söylemler, Olgular ve Eğilimler

  Türkiye Özel Okullar Birliği Geleneksel Sempozyumlarının on altıncısı Eğitimde Öngörüler / Future Prospects in Education temasıyla 26-28 Ocak 2017 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirildi.   Devlet Planlama Teşkilatından Doç. Dr. İlhan Dülger'in sempozyumda gerçekleştirdiği "Dünya Eğitiminde Söylemler, Olgular ve Eğilimler" başlıklı sunum videosudur.
 • UZAY GEZGİNİ

  Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan, Ümran ERTÜRK, İpek TIĞLI, Havva DURMAZ, Eda ÖZKAN, Fatma KAHYAOĞLU, Esra ESEN KANAN, Gülseren KARATAŞ, İlknur İzgi İPEKEL, Fatma YILMAZ, Serhat ÖZEL ve Recep ULUÇAY'ın yer aldığı komisyon tarafından hazırlanmıştır.
  • Matematik
  • 2. Sınıf
  • 1. Ünite
  • Doğal Sayılar
  • 100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar.
 • Gelecekte Eğitimin Rolü - Finlandiyada Öğrenilen Dersler ve Öngörüler

  Türkiye Özel Okullar Birliği Geleneksel Sempozyumlarının on altıncısı “Eğitimde Öngörüler / Future Prospects in Education” temasıyla 26-28 Ocak 2017 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi.   Finlandiya Eğitim ve Kültür Bakanlığından Jouni Kangasniemi'nin sempozyumda gerçekleştirdiği "Gelecekte Eğitimin Rolü - Finlandiyada Öğrenilen Dersler ve Öngörüler" başlıklı sunum videosudur.
 • Teknoparklar, Yenilikçi Eğitim Teknolojileri ve Yenilikçi İşler

  Türkiye Özel Okullar Birliği Geleneksel Sempozyumlarının on altıncısı “Eğitimde Öngörüler / Future Prospects in Education” temasıyla 26-28 Ocak 2017 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi.   ODTÜ Teknokent Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Mustafa İhsan Kızıltaş'ın sempozyumda gerçekleştirdiği "Teknoparklar, Yenilikçi Eğitim Teknolojileri ve Yenilikçi İşler" başlıklı sunum videosudur.
 • Steve Jobs Okulları, Öğrenme ve Liderlik Alanlarında Yüksek Performans

  Türkiye Özel Okullar Birliği Geleneksel Sempozyumlarının on altıncısı “Eğitimde Öngörüler / Future Prospects in Education” temasıyla 26-28 Ocak 2017 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi.   CBE Group CEOsu Dr. Pim POLLEN'in sempozyumda gerçekleştirdiği "Steve Jobs Okulları, Öğrenme ve Liderlik Alanlarında Yüksek Performans" başlıklı sunum videosudur.
 • Örgün Eğitim Çağında Olan Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Çocuklar İçin Türkiye’de Yapılan Eğitim Düzenlemeleri

  "Eğitim Bilimlerinde Yenilik ve Nitelik Arayışı" temasına sahip 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 21-24 Nisan 2016 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirildi.  Kongrede, Melike Çetinkaya tarafından gerçekleştirilen "Örgün Eğitim Çağında Olan Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Çocuklar İçin Türkiye’de Yapılan Eğitim Düzenlemeleri" konulu sunum videosudur. 
 • Kalkınma ve Eğitim: 10. Kalkınma Planı Işığında

  Türkiye Özel Okullar Birliği Geleneksel Sempozyumlarının on altıncısı “Eğitimde Öngörüler / Future Prospects in Education” temasıyla 26-28 Ocak 2017 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi.  Kalkınma Bakanlığı, Eğitim ve Kültür Dairesi Başkanlığından Tolga Balcı'nın sempozyumda gerçekleştirdiği "Kalkınma ve Eğitim: 10. Kalkınma Planı Işığında" başlıklı sunum videosudur.
 • At the Playground

  Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan, İlknur İZGİ İPEKEL, Nilgün BOZNA, Özge BAKAY, Babür KEZER, İlyar ŞAYIK, Müfide KAYA, Ali KAŞTAN, Serhat ÖZEL, Seda MORALIGİL, Zeynep Yılmaz, Recep ULUÇAY ve Fatma YILMAZ'ın yer aldığı komisyon tarafından hazırlanmıştır.
  • İngilizce
  • 2. Sınıf
  • At the Playground
  • Students will be able to understand short, simple suggestions.
 • Classroom Objects

  Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan, İlknur İZGİ İPEKEL, Nilgün BOZNA, Özge BAKAY, Babür KEZER, İlyar ŞAYIK, Müfide KAYA, Ali KAŞTAN, Serhat ÖZEL, Seda MORALIGİL, Zeynep Yılmaz, Recep ULUÇAY ve Fatma YILMAZ'ın yer aldığı komisyon tarafından hazırlanmıştır.
  • İngilizce
  • 2. Sınıf
  • Numbers
  • Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects.
 • Bağımlılıklarımızın Fizyolojisi ve Öğrenme Hakkında Bilimin Söyledikleri

  Türkiye Özel Okullar Birliği Geleneksel Sempozyumlarının on altıncısı “Eğitimde Öngörüler / Future Prospects in Education” temasıyla 26-28 Ocak 2017 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi.   ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünden Prof. Dr. Soner Yıldırım'ın sempozyumda gerçekleştirdiği "Bağımlılıklarımızın Fizyolojisi ve Öğrenme Hakkında Bilimin Söyledikleri" başlıklı sunum videosudur.
 • Öğretmenlerin Hamilelik Sürecinde Eğitim Öğretimde Ortaya Çıkan Sorunlar ve Okul İdarecilerinin Bu Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri

  "Eğitim Bilimlerinde Yenilik ve Nitelik Arayışı" temasına sahip 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 21-24 Nisan 2016 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirildi.  Kongrede, Melike Çetinkaya tarafından gerçekleştirilen "Öğretmenlerin Hamilelik Sürecinde Eğitim Öğretimde Ortaya Çıkan Sorunlar ve Okul İdarecilerinin Bu Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri" konulu sunum videosudur. 
 • SAATLER

  Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce Antalya İl Milli Eğitim müdürlüğü bünyesinde oluşturulan, "Ümran ERTÜRK, İpek TIĞLI, Havva DURMAZ, Eda ÖZKAN, Fatma KAHYAOĞLU, Esra ESEN KANAN, Hafize AÇAR KAŞTAN, İlknur İzgi İPEKEL, Fatma YILMAZ, Serhat ÖZEL, Gülseren KARATAŞ ve Recep ULUÇAY"ın yer aldığı komisyon tarafından hazırlanmıştır.
  • Matematik
  • 2. Sınıf
  • 5. Ünite
  • Zaman Ölçme
  • Tam, yarım ve çeyrek saatleri okur ve gösterir.
 • Modern Çağın Yeni Hastalığı: Nomofobi

  Türkiye Özel Okullar Birliği Geleneksel Sempozyumlarının on altıncısı “Eğitimde Öngörüler / Future Prospects in Education” temasıyla 26-28 Ocak 2017 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi.   Trakya Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Deniz Mertkan Gezgin'in sempozyumda gerçekleştirdiği "Modern Çağın Yeni Hastalığı: Nomofobi" başlıklı sunum videosudur.
 • Öğretme, Öğrenme ve Teknoloji

  Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği tarafından 7-9 Şubat 2013 tarihlerinde Antalyada "Yeni Eğitim Sistemi ve Dijital Eğitimde Öğretmenin Yeri ve Önemi" teması ile gerçekleştirilen 12. Geleneksel Eğitim Sempozyumu konferans videosudur. Performans Öğrenme Sistemleri Başkan Yardımcısı Steve Barkley tarafından gerçekleştirilen sunumda "Öğretme, Öğrenme ve Teknoloji" konusu işlenmiştir.
 • Kodlama Etkinliği Ekleme

  MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, Avrupa Komisyonu 7. Çerçeve Programından finansmanlı "Katılımcı Sınıf için Yenilikçi Teknolojiler (iTEC) Projesi"nin kapanış semineri,20-22 Ağustos 2014 tarihleri arasında Antalya-Muratpaşa Turizm Otelcilik Lisesinde gerçekleştirildi. Seminer kapsamında gerçekleştirilen Reyhan Güneş'in "Kodlama Etkinliği Ekleme" isimli sunum videosudur.
 • Senaryo - Öğrenme Hikayesi

  MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, Avrupa Komisyonu 7. Çerçeve Programından finansmanlı "Katılımcı Sınıf için Yenilikçi Teknolojiler (iTEC) Projesi"nin kapanış semineri, 20-22 Ağustos 2014 tarihleri arasında Antalya-Muratpaşa Turizm Otelcilik Lisesinde gerçekleştirildi. Seminer kapsamında gerçekleştirilen Yıldız Kanlıöz'ün "Senaryo - Öğrenme Hikayesi" isimli sunum videosudur.
 • Oyun Tabanlı Eğitimin Önemi

  Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği tarafından 7-9 Şubat 2013 tarihlerinde Antalyada "Yeni Eğitim Sistemi ve Dijital Eğitimde Öğretmenin Yeri ve Önemi" teması ile gerçekleştirilen 12. Geleneksel Eğitim Sempozyumu konferans videosudur. Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu Başkanı Mevlüt Dinç tarafından gerçekleştirilen konferans sunumunda "Oyun Tabanlı Eğitimin Önemi" konusu işlenmiştir.
 • Feelings

  Bu içerikte, duygular ve hislerle ilgili etkileşimli uygulama yer almaktadır. Bu çalışma Temel Genel Müdürlüğünce Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan; İlknur İZGİ İPEKEL, Nilgün BOZNA, Özge BAKAY, Vahide KÜÇÜKBALLI, Müfide KAYA, Seda MORALIGİL, Serhat ÖZEL, Zeynep Yılmaz, Recep ULUÇAY ve Fatma YILMAZ'ın yeraldığı komisyon tarafından hazırlanmıştır.
  • İngilizce
  • 3. Sınıf
  • Feelings
  • Students will be able to recognize the names of emotions/feelings.
 • 2D Eğitim Öldü Yaşasın 3D Eğitim: Kurumların Denge Arayışı

  Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği tarafından 30 Ocak-1 Şubat 2014 tarihlerinde Antalya'da "Teori, Uygulama ve Değerlendirmeleriyle Farklı Eğitim ve Öğretim Model / Yöntem / Yaklaşımları" teması ile gerçekleştirilen 13. Geleneksel Eğitim Sempozyumu 1. gününde gerçekleştirilen "2D Eğitim Öldü Yaşasın 3D Eğitim: Kurumların Denge Arayışı" isimli konferans videosudur. Konuşmacı: Jeff STAES Yazar - Eğitimci
 • Eğitimde Kimlik İnşası Sorunu: Kuramdan Modaya

  Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği tarafından 30 Ocak-1 Şubat 2014 tarihlerinde Antalya'da "Teori, Uygulama ve Değerlendirmeleriyle Farklı Eğitim ve Öğretim Model / Yöntem / Yaklaşımları" teması ile gerçekleştirilen 13. Geleneksel Eğitim Sempozyumu 1. gününde gerçekleştirilen "Eğitimde Kimlik İnşası Sorunu: Kuramdan Modaya" isimli konferans videosudur. Konuşmacı: Prof. Dr. Ziya Selçuk TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi