"Doğal Çevre" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Atıkların Doğal Çevreye Etkileri

  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Çevre ve Toplum
  • Doğal Kaynakların Kullanımı ve Çevresel Etkileri
  • Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder.
 • Doğal Çevre ve İnsan

  Bu konu anlatımında, insanların temel ihtiyaçlarını ilk çağlardan beri yaşadıkları doğal ortamdan giderdikleri anlatmaktadır. Ayrıca doğal koşulların insanların çalışmalarını nasıl etkilediği de ifade edilmektedir.
 • Doğal Çevreyi Nasıl Koruruz?

  Doğal çevrenin korunması konusunda neler yapılabileceği hakkında bilgilere yer verilmektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. sınıf
  • Bölgelerimizi Tanıyalım
  • Doğa ve İnsan
  • Yaşadığı bölgedeki insanların doğal ortamı değiştirme ve ondan yararlanma şekillerine kanıtlar gösterir.
 • Doğal Çevre ve İnsan Etkileşimi

  Bu konu anlatımında, doğanın insan üzerindeki etkileri dünya üzerinden farklı örneklerle anlatılmaktadır.
 • 2016 LYS4 - İnsanın Doğal Çevreyi Kullanımı

  • Coğrafya
  • 12. Sınıf
  • Çevre ve Toplum
  • Doğal Çevrenin Sınırlılığı
  • Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar.
 • 2012 LYS3 - İnsanın Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri

  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Çevre ve Toplum
  • Çevre ve Toplum: Doğa ve İnsan
  • İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir.
 • Canlılar Dünyasına Yolculuk-Çevremizi Koruyalım

  EBA TV - 3. Sınıf, Fen Bilimleri Dersi 21.04.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Fen Bilimleri
  • 3. Sınıf
  • Canlılar Dünyasına Yolculuk
  • Ben ve Çevrem
  • Doğal çevreyi korumak için araştırma yaparak çözümler önerir.
 • 2017 LYS4 - İnsan Doğa Etkileşimi

  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Coğrafya ve Doğal Sistemler
  • Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar.
 • Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?

  Bu konu anlatımında, insanların , ihtiyaçları doğrultusunda doğal çevreyi nasıl kullandıkları, doğal çevreden nasıl yararlandıkları anlatılmaktadır. 
 • Çevremiz

  Çevrenin, doğal ve yapay çevrenin tanımı. Çevreyi korumak için yapabileceklerimiz.
  • Fen Bilimleri
  • 3. Sınıf
  • Canlılar Dünyasına Yolculuk
  • Ben ve Çevrem
  • Yaşadığı çevreyi tanır.
 • Alıştırmalar - Çevremizde Gördüklerimiz

  Çevremizde gördüğümüz doğal ve beşerî unsurları ayırt etmeye yönelik sorular içeren bir alıştırmadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Çevremizde Neler Var?
  • Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.
 • G.5.3.1.Doğal ve inşa edilmiş çevreyi karşılaştırır.

  5. sınıf "G.5.3.1.Doğal ve inşa edilmiş çevreyi karşılaştırır." kazanımına ilişkin bilgi notu.
  • Görsel Sanatlar
  • 5. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanları ve tasarım ilkelerini kullanır.
 • Ütüsüz Gazete Kullanmayın

  Bu projede gazete, dergi vb. mürekkep içeren materyallerin içerdiği zararlı kimyasal maddelerin insan sağlığına ve doğal çevreye etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Kimya Bilimi
  • Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
  • Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar.
 • Doğa, İnsan ve Coğrafya – Konu Özeti

  Bu konu anlatımında; doğal çevreyi oluşturan ortamlar, coğrafyanın araştırma alanları ve coğrafyanın bölümleri hakkında bilgiler verilmektedir.
 • Çevremizde Gördüklerimiz

  Çevre, doğal ve beşerî çevre kavramlarını anlatan, çevre kirliliği ve çevre kirliliğinin önlenmesinin önemi hakkında bilgi veren bir canlandırmadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Çevremizde Neler Var?
  • Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.
 • Doğal Sistemler ve Coğrafya İlişkisi

  Bu konu anlatımında, doğal sistemler ve coğrafya ilişkisi ile beşerî ve fiziki coğrafyadan kısaca bahsedilmektedir.
 • Doğal ve Beşerî Unsurlar

  Yakın çevrede bulunan doğal ve insan eliyle yapılmış beşerî unsurlara ait örnekler verilmesi beklenen bir uygulamadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Çevremizde Neler Var?
  • Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.
 • Geri Dönüşümün Önemi

  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Çevre ve Toplum
  • Doğal Kaynakların Kullanımı ve Çevresel Etkileri
  • Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir.
 • Doğal ve Beşerî Unsurlar

  Canlandırmalarda bulunan doğal ve insan eliyle yapılmış beşerî unsurlara ait verilen örneklerin ayırt edilmesi beklenen bir uygulamadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Çevremizde Neler Var?
  • Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.
 • Doğal Çevrenin Korunmasının Önemi

  Doğal çevrenin korunmasının önemi üzerinde durulmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. sınıf
  • Bölgelerimizi Tanıyalım
  • Doğa ve İnsan
  • Yaşadığı bölgedeki insanların doğal ortamı değiştirme ve ondan yararlanma şekillerine kanıtlar gösterir.
 • Doğal Seçilim

  Bu etkinlikte, çevre şartlarında meydana gelen değişimlerin canlı türlerinin ortama uyum sağlamasındaki etkisini gözlemleyeceksiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • DNA ve Genetik Kod
  • Adaptasyon (Çevreye Uyum)
  • Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar.
 • Çevre Sorunları

  Bu konu anlatımında, çevre sorunlarından deniz, kıyı, su, katı atık, gürültü, hava ve toprak kirliliği, erozyon, anız yakılması, çarpık kentleşme, orman tahribatı, ozon tabakası incelmesi anlatılmaktadır.
  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Çevre ve Toplum
  • Doğa ve İnsan İlişkisi
  • Örneklerden yararlanarak doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimlerin sonuçlarını analiz eder.
 • Doğa ve İnsan Etkileşimi

  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Coğrafya ve Doğal Sistemler
  • Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar.
 • Çevre Bilinci

  • Coğrafya
  • 12. Sınıf
  • Çevre ve Toplum
  • Çevre Sorunlarına Ulusal Önlemler
  • Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.
 • Doğal Kaynak Kullanımının Çevreye Etkisi

  Bu videolu konu anlatımında, doğal kaynak kullanımının çevre üzerindeki etkileri ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
  • Coğrafya
  • 12. Sınıf
  • Çevre ve Toplum
  • Doğal Çevrenin Sınırlılığı
  • Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar.
 • Doğal Kaynakların Kullanımında Çevre Duyarlılığı

  Bu videolu konu anlatımında, doğal kaynak kullanımında çevresel sorunlara neden olmamak için yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler yer almaktadır.
  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Çevre ve Toplum
  • Doğal Kaynakların Kullanımı ve Çevresel Etkileri
  • Farklı gelişmişliğe sahip ülkelerdeki doğal kaynak kullanımını çevresel etkileri açısından değerlendirir.
 • Küresel Çevre Sorunları

  • Coğrafya
  • 12. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Doğal Afetler
  • Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur.
 • Doğal Ortamı Değiştirerek Yarar Sağladığımız Ögeler

  İnsanların doğal ortamı değiştirerek yarar sağladığı ögelerden bazılarının oluşturulduğu alanların belirlenmesi istenmektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. sınıf
  • Bölgelerimizi Tanıyalım
  • Doğa ve İnsan
  • Yaşadığı bölgedeki insanların doğal ortamı değiştirme ve ondan yararlanma şekillerine kanıtlar gösterir.
 • Çevre Koruma Uygulamaları

  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Çevre ve Toplum
  • Doğal Kaynakların Kullanımı ve Çevresel Etkileri
  • Farklı gelişmişliğe sahip ülkelerdeki doğal kaynak kullanımını çevresel etkileri açısından değerlendirir.
 • Özet - Çevremde Neler Var?

  -
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Çevremizde Neler Var?
  • Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.
 • 2012 LYS3 - Doğal Kaynaklar ve Çevre

  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Çevre ve Toplum
  • Doğal Kaynakların Kullanımı ve Çevresel Etkileri
  • Farklı gelişmişliğe sahip ülkelerdeki doğal kaynak kullanımını çevresel etkileri açısından değerlendirir.
 • 2016 LYS4 - Doğal Kaynaklar ve Çevre

  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Çevre ve Toplum
  • Çevre Sorunları
  • Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar.
 • Özet – Çevremizde Kimler Yaşıyor?

  -
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Çevremizde Kimler Yaşıyor?
  • Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • Ekoloji ve Güncel Çevre Sorunları - 22

  Biyoloji 1 - Konu Kavrama Testi
  • Fen Lisesi Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması
 • 2013 LYS - Doğal Seleksiyon

  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Bitki Biyolojisi
  • Bitkilerde Eşeyli Üreme
  • Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar.
 • 2012 YGS - Doğal Seleksiyon

  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Bitki Biyolojisi
  • Bitkilerde Eşeyli Üreme
  • Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar.
 • 2010 YGS - Doğal Seleksiyon

  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Bitki Biyolojisi
  • Bitkilerde Eşeyli Üreme
  • Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar.
 • Canlılar Dünyasına Yolculuk(Doğal ve Yapay Çevre)

  EBA TV 07.04.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Fen Bilimleri
  • 3. Sınıf
  • Canlılar Dünyasına Yolculuk
  • Ben ve Çevrem
  • Yaşadığı çevreyi tanır.
 • Çevre Sorunları

  Bu videolu konu anlatımında, çevre sorunları ile bu sorunların ortaya çıkma nedenleri hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Çevre ve Toplum
  • Doğal Kaynakların Küresel Etkileri
  • Örnek incelemeler yoluyla teknolojik değişimleri çevresel sonuçları ve insana etkileri açısından analiz eder
 • Canlılar Dünyasına Yolculuk-Çevremizi Koruyalım

  EBA TV - 3. Sınıf, Fen Bilimleri Dersi 21.04.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Fen Bilimleri
  • 3. Sınıf
  • Canlılar Dünyasına Yolculuk
  • Ben ve Çevrem
  • Doğal çevrenin canlılar için öneminin farkına varır.