"Doğal seleksiyon" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • 2013 LYS - Doğal Seleksiyon

  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Bitki Biyolojisi
  • Bitkilerde Eşeyli Üreme
  • Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar.
 • 2012 YGS - Doğal Seleksiyon

  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Bitki Biyolojisi
  • Bitkilerde Eşeyli Üreme
  • Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar.
 • 2010 YGS - Doğal Seleksiyon

  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Bitki Biyolojisi
  • Bitkilerde Eşeyli Üreme
  • Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar.
 • Doğal Seleksiyon, İzolasyon, Genetik Sürüklenme

  Bu videolu konu anlatımında; doğal seleksiyon, izolasyon, genetik sürüklenme kavramları tanımlanmaktadır.
  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
  • Popülasyon Ekolojisi
  • Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder.
 • Varyasyon, Modifikasyon, Adaptasyon

  Bu videolu konu anlatımında; varyasyon, modifikasyon, adaptasyon kavramları tanımlanmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Kalıtımın Genel İlkeleri
  • Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
  • Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular.
 • Doğal Sayılar

  Sınıf Etkinliği
 • Doğal Sayılar

  Doğal Sayılar-öğretmen kopyası
 • Doğal Sayılar

  Doğal Sayılar-öğretmen kopyası
 • Doğal lifler

  • Tekstil Lifleri
  • 10. Sınıf
  • Doğal Lifler
 • Doğal Miras

  Doğal Miras
 • Doğal Sayılar

  Doğal Sayılar_2019
  • Matematik
  • 4. Sınıf
  • 1. Ünite
 • Doğal Sayılar

  Doğal Sayılar-öğrenci kopyası
  • Matematik
  • 4. Sınıf
  • 1. Ünite
  • Doğal Sayılar
 • Doğal afetler

  Bu konu anlatımında, doğal afetlerin neden olduğu göçler anlatılmıştır
 • Doğal Miras

  Doğal Miras
 • Doğal Miras

  Doğal Miras
 • Doğal Seçilim

  Bu etkinlikte, çevre şartlarında meydana gelen değişimlerin canlı türlerinin ortama uyum sağlamasındaki etkisini gözlemleyeceksiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • DNA ve Genetik Kod
  • Adaptasyon (Çevreye Uyum)
  • Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar.
 • Doğal Sayılar

  Doğal Sayılar - Öğretmen AKT_2019
  • Matematik
  • 4. Sınıf
  • 1. Ünite
  • Doğal Sayılar
 • Doğal Afetler

  -
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Doğal Afetlere Hazır Olalım
  • Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar.
 • Doğal Afetler

  -
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Doğal Afetlere Hazır Olalım
  • Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar.
 • Doğal Sayılar

  Doğal Sayılar - Öğrenci AKT_2019
  • Matematik
  • 4. Sınıf
  • 1. Ünite
  • Doğal Sayılar
 • Doğal Sayılar

  Doğal Sayılar-öğrenci kopyası
 • Doğal Afetler

  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Çevre ve Toplum
  • Doğal Afetler ve Toplum
  • Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
 • Doğal Afetler

  Başlıca doğal afetleri ve doğal afetlere karşı alınması gereken önlemleri anlatan bir canlandırmadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Doğal Afetlere Hazır Olalım
  • Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar.
 • doğal sayılar

  tek ve çift doğal sayılar
  • Matematik
  • 3. sınıf
  • 1. Ünite
  • Doğal Sayılar
  • Tek ve çift doğal sayıları belirtir.
 • Doğal Göller

  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Doğadaki Üç Unsur: Su, Toprak, Bitki
  • Türkiye’deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar.
 • Doğal Miras

  Doğal Miras
 • Doğal Plazmalar

  Doğal plazmalar ile ilgili resimler
 • Doğal Miras

  Doğal Miras
 • Doğal Afetler

  Doğal afetleri konu alan infografik çalışmadır.
  • Hayat Bilgisi
  • 2. Sınıf
  • Doğada Hayat
  • Doğa olayları ve doğal afetlere karşı alınabilecek önlemleri açıklar.
 • Doğal Sayılar

  Doğal Sayılar_KTT Öğrenci_2019
  • Matematik
  • 5. Sınıf
  • 1. Ünite
  • Doğal Sayılar
 • Doğal Anıtlar

  Bu konu anlatımında, doğal anıtların özelliklerinden bahsedilmekte ve doğal anıtların neden önemli olduğu belirtilmektedir.
  • Fen Bilimleri
  • 5. sınıf
  • Yer Kabuğunun Gizemi
  • Yer Kabuğunda Neler Var?
  • Doğal Anıtlar
  • Doğal anıtların korunarak gelecek nesillere aktarılmasına yönelik öneriler sunar.
 • Doğal Kriterler

  Bu konu anlatımında, doğal kriterlerin neler olduğu açıklanıp bölgenin tanımı anlatılmaktadır.
 • Doğal Kaynaklar

  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Beşerî Sistemler
  • Beşerî Sistemler: Ekonomik Faaliyetler
  • Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar.
 • Doğal Miras

  Doğal Miras
 • Doğal Miras

  Doğal Miras
 • Doğal Gaz

  Doğal gaz kullanımının gittikçe yaygınlaştığı ve avantajları belirtilmektedir. Ülkemizde doğal gaz yataklarının az olması nedeniyle doğal gaz ihtiyacımızın büyük bir bölümünün yurt dışından sağlandığı vurgulanmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Kaynaklarımız Kazanca Dönüşüyor
  • Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir.
 • DOĞAL SAYILAR

  DOĞAL SAYILAR VE RAKAM
  • Matematik
  • 2. Sınıf
  • 1. Ünite
  • Doğal Sayılar
  • Nesne sayısı 100’e kadar (100 dâhil) olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamlarla yazar.
 • Doğal Kaynaklar

  Bu videolu konu anlatımında, doğal kaynaklar ve bunların kullanımı ile ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Beşerî Sistemler
  • Ekonomik Faaliyet Türleri
  • Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar.