"ELIF MURAT" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Geleceğin Okulları ve Geleceğin Sınıfları - Murat BACAN

  TED ve SEBİT işbirliği ile 30 Nisan - 01 Mayıs 2011 tarihlerinde TED Ankara İncek Kampüsü'nde gerçekleştirilen Uluslararası Eğitim Forumu II : Eğitimde İnovasyon konulu forumu "Geleceğin Okulları ve Geleceğin Sınıfları" başlıklı II. Oturum konuşmacılarından sayın Murat Bacan'ın sunum videosu. "Değişimi Yönetmek" başlıklı sunumu gerçekleştiren Murat Bacan Ankara Karacakaya İlköğretim Okulu müdürüdür.
 • IV. Murat Islahatları

  Bu konu anlatımında, Yeniçeri Onbaşısı Giritli Nedim’in ağzından IV. Murat dönemi ıslahatları ayrıntılı bir biçimde anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Arayış Yılları (1600 - 1699)
  • İsyanlar ve Islahatlar
  • IV. Murat’ın siyasi ve askerî faaliyetlerini açıklar.
 • Bir Değiş - Murat Çobanoğlu

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Müzik
  • Türküler
 • I. Murat Dönemi Başlarken

  Bu konu anlatımında, I. Murat’tan önce padişahlık yapan Osman Bey ve Orhan Bey dönemlerine ilişkin genel bilgiler verilmekte; ayrıca I. Murat’ın başa geçtiği dönem anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Beylikten Devlete (1299 - 1453)
  • I. Murat Dönemi (1362 - 1389)
  • Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetihleriyle iskân siyaseti arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • IV. Murat dönemi ıslahatları

  Bu konu anlatımında, IV. Murat dönemi ıslahatları açıklanmaktadır.
 • II. Murat Dönemi Başlarken

  Bu konu anlatımında, II. Murat döneminde gerçekleşen gelişmeler hakkında genel bilgi verilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Beylikten Devlete (1299 - 1453)
  • II. Murat Dönemi (1421 - 1452)
  • Balkanlarda Türk hâkimiyetinin güçlenmesinde etkili olan siyasi olayları değerlendirir.
 • Sultan Murat Camii- Makedonya

  TRT ile yapılan protokol kapsamında alınmış, Sultan Murat Camisi'nin tanıtıldığı tanıtıldığıvideo içeriktir.
  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Tarih
  • Tarihî Belgeseller
 • III. İran Seferi ve Kasr-ı Şirin Antlaşması

  Bu konu anlatımında, IV. Murat, Bağdat’ı geri almak için Safevi Devleti üzerine düzenlediği seferlerinin nedenleri kendi ağzından anlatmaktadır. Ayrıca Osmanlı Devleti ve Safevi Devleti arasında imzalanan Kasr-ı Şirin Antlaşması anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 11. Sınıf
  • Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 - 1774)
  • Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 - 1774)
  • 1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.
 • Elif - Ruhi Su

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Müzik
  • Türküler
 • Elif ile Ahmet

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Etik Değerler
 • Elif'in Çilesi (1966)

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Tarih
  • Gündedün
 • Elif ile Alp

  • DOCUMENT_TYPE
  • Kitap
 • Yoksa Elif Korkak mı?

  • Kütüphane
  • Eğlence ve Oyun
  • Radyo Tiyatrosu
 • Elif'in Bir Kardeşi Var

  • Kütüphane
  • Eğlence ve Oyun
  • Radyo Tiyatrosu
 • Kiziroğlu Mustafa (Köroğlu) - Murat Çobanoğlu (Kars)

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Müzik
  • Türküler
 • Evde Hareket Et Dünya İçin Hareket Et - 1

  MEB, Nike ve ERG arasındaki işbirliği ile “Made To Play: Hareket Okulda” projesi kapsamında hazırlanan içeriklerdir.
  • Kütüphane
  • Sağlık ve Spor
  • Spor
 • Evde Hareket Et Dünya İçin Hareket Et - 13

  MEB, Nike ve ERG arasındaki işbirliği ile “Made To Play: Hareket Okulda” projesi kapsamında hazırlanan içeriklerdir.
  • Kütüphane
  • Sağlık ve Spor
  • Spor
 • Evde Hareket Et Dünya İçin Hareket Et - 12

  MEB, Nike ve ERG arasındaki işbirliği ile “Made To Play: Hareket Okulda” projesi kapsamında hazırlanan içeriklerdir.
  • Kütüphane
  • Sağlık ve Spor
  • Spor
 • Evde Hareket Et Dünya İçin Hareket Et - 15

  MEB, Nike ve ERG arasındaki işbirliği ile “Made To Play: Hareket Okulda” projesi kapsamında hazırlanan içeriklerdir.
  • Kütüphane
  • Sağlık ve Spor
  • Spor
 • Evde Hareket Et Dünya İçin Hareket Et - 14

  MEB, Nike ve ERG arasındaki işbirliği ile “Made To Play: Hareket Okulda” projesi kapsamında hazırlanan içeriklerdir.
  • Kütüphane
  • Sağlık ve Spor
  • Spor
 • Kur'an Alfabesi'ne Giriş - Elif-Be

  Kur'an-ı Kerim'i okumaya giriş dersi olarak hazırlandı. Bu derste Kur'an Alfabesi ile ilgili temel bilgiler, harflerin isimleri, kalın okunan harfler, ince okunan harfler ve peltek okunan harfler tanıtılmıştır.
  • Kur'an-ı Kerim
  • 9. Sınıf
  • Kur'an Okumaya Giriş
  • Harflerin isimlerini söyler.
 • İlk Yardım

  Türk Kızılayı'ndan Elif TAŞKIN AYTEKİN'in hazırladığı video eğitim programında ilk yardım ile ilgili merak edilenler ve dikkat edilmesi gerekenler anlatıyor.
  • Kütüphane
  • Sağlık ve Spor
  • İlk Yardım
 • II. Murat'la Birlikte Balkanlarda Türk Hakimiyeti Kesinleşti.

  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302 - 1453)
  • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302 - 1453)
  • 1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.
 • Aylar Yıllar Hasretini Çekerim - Murat Çobanoğlu (Kars)

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Müzik
  • Türküler
 • Kasap - Orhan Murat Arıburnu (Seslendiren: Ersan Barkın)

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Aman Güzel Yavaş Yürü - Murat Çobanoğlu (Kars)

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Müzik
  • Türküler
 • III. Murat Dönemi Siyasi Gelişmeleri (1574 - 1595)

  Bu videolu konu anlatımında III.Murat dönemi, Lehistan’ın Osmanlı’ya bağlanması, Fas’ın alınması, Osmanlı İran savaşları, Osmanlı Avusturya savaşları, İngiltere’ye kapitülasyon verilmesi anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Dünya Gücü: Osmanlı (1453 - 1595)
  • Dünya Gücü: Osmanlı (1520 - 1595)
  • Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder.
 • Âşık Mahzuni Şerif, Murat Çobanoğlu, Âşık Feymanî

  Bu videolu konu anlatımında, Cumhuriyet Dönemi halk edebiyatı sanatçılarından Âşık Mahzuni Şerif, Murat Çobanoğlu ve Âşık Feymanî bazı özellikleri ve eserleri ile birlikte anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.
 • Anadolu'da Türk Siyasi Birliğini Kurma Çalışmaları (I. Murat)

  Bu konu anlatımında, I. Murat Döneminde Anadolu’da gerçekleştirilen Anadolu Türk siyasal birliğini sağlama çalışmalarıyla ilgili bilgi verilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Beylikten Devlete (1299 - 1453)
  • I. Murat Dönemi (1362 - 1389)
  • Osmanlı Devleti’nin Anadolu’daki faaliyetlerini Türk siyasi birliğinin sağlanması açısından değerlendirir.
 • Anadolu'da Türk Siyasi Birliğini Kurma Çalışmaları (II. Murat)

  Bu konu anlatımında, II. Murat'ın, babası I. Mehmet'ten sonra devam ettiği Anadolu Türk siyasal birliğini kurma çalışmaları hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Beylikten Devlete (1299 - 1453)
  • I. Mehmet Dönemi (1402 - 1421)
  • Ankara Savaşı’nın Türk dünyasına etkilerini kavrar.
 • Elif-Be Dersleri- Harekeler, Üstün (Fetha) Harekesi

  Bu derste, Kur'an harflerini okutan harekeler tanıtılmış olup, üstün harekesi ile harf okumaları yapılmıştır. Kalın, ince ve peltek okunan harflere vurgu yapılarak daha iyi kavranması sağlanmıştır. Videonun sonunda ise öğrencinin harfleri tanımasını pekiştirecek ve harflerin seslerini (Mahreçlerini) doğru çıkarmasına yardımcı olacak bir etkinlik hazırlanmıştır.
  • Kur'an-ı Kerim
  • 9. Sınıf
  • Kur'an Okumaya Giriş
  • Harflerin isimlerini söyler.
 • Türk Müziği Sohbetleri ve Örnekleri - Elif İnce

  Aylin Şengün Taşçı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Ses Sanatçısı Elif İnce ile Türk Müziği üzerine konuşuyor ve Elif İnce örnekler seslendiriyor. Eşlik edenler Ahmet Uygar Turan (ud), Talha Köksal (kanun)
  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Röportajlar
  • EBA'da Hayat Var
 • Elif, Lam, Mim (Bakara Suresi 1-5. Ayetler)

  • Kur'an-ı Kerim
  • 5. Sınıf
  • Okunacak Sure ve Ayetler
  • Bakara suresini kurallarına uyarak okur.
 • Bir Şarkımız Var - Elif İnce "Gel Gönlümü Yerden Yere Vurma"

  İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Ses Sanatçısı Elif İnce bestesi Erdinç Çelikkol, güftesi Mustafa Töngemen'e ait Nihavend makamındaki şarkıyı seslendiriyor. Saz sanatçıları Ahmet Uygar Turan(ud), Talha Köksal (kanun), Ali Can Arda (piyano)
  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Röportajlar
  • EBA'da Hayat Var
 • TARİH 10 SINAV

  10 SINIF I SINAV
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Beylikten Devlete (1299 - 1453)
  • II. Murat Dönemi (1421 - 1452)
  • Balkanlarda Türk hâkimiyetinin güçlenmesinde etkili olan siyasi olayları değerlendirir.
 • Çirmen Savaşı

  Bu konu anlatımında, I. Murat Döneminde, Sırpların önderliğinde bir araya gelen Balkan devletlerinin yeni bir haçlı ordusu oluşturması, 1371’de Osmanlılar ile Çirmen Savaşı'nın yapılması ve bu savaşın yarattığı sonuçlar hakkında bilgi verilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Beylikten Devlete (1299 - 1453)
  • I. Murat Dönemi (1362 - 1389)
  • Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetihleriyle iskân siyaseti arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Sofya, Niş ve Manastır'ın Fethi

  Bu konu anlatımında, I. Murat Döneminde Balkanlarda yapılan fetih hareketlerinden Sofya, Niş ve Manastır’ın alınışının nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi verilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Beylikten Devlete (1299 - 1453)
  • I. Murat Dönemi (1362 - 1389)
  • Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetihleriyle iskân siyaseti arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Venedik'le Savaş

  Bu konu anlatımında, Venediklilerin, Osmanlı ticaret gemilerine saldırması üzerine iki taraf arasında gerçekleşen deniz savaşı hakkında bilgi verilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Beylikten Devlete (1299 - 1453)
  • II. Murat Dönemi (1421 - 1452)
  • Balkanlarda Türk hâkimiyetinin güçlenmesinde etkili olan siyasi olayları değerlendirir.
 • Edirne Segedin Antlaşması

  Bu konu anlatımında, II. Murat döneminde Haçlı ordusuyla yapılan, fakat başarısızlıkla sonuçlanan savaşın ardından, II. Murat’ın barış istemesi üzerine yapılan Edirne Segedin Antlaşması hakkında bilgi verilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Beylikten Devlete (1299 - 1453)
  • II. Murat Dönemi (1421 - 1452)
  • Balkanlarda Türk hâkimiyetinin güçlenmesinde etkili olan siyasi olayları değerlendirir.
 • Eflak'ın Vergiye Bağlanması

  Bu konu anlatımında, I. Mehmet döneminde gerçekleştirilen Eflak’ın vergiye bağlanması hakkında bilgi verilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Beylikten Devlete (1299 - 1453)
  • II. Murat Dönemi (1421 - 1452)
  • Balkanlarda Türk hâkimiyetinin güçlenmesinde etkili olan siyasi olayları değerlendirir.