"Eba sunumu" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Eğitim Bilişim Ağı (EBA )

  • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
  • 5. Sınıf
  • İletişim, Araştırma ve İşbirliği
  • Araştırma
  • EBA kullanılarak yapılabilecekleri açıklar.
 • EBA

  EBA
  • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
  • 5. Sınıf
  • İletişim, Araştırma ve İşbirliği
  • Araştırma
  • EBA kullanılarak yapılabilecekleri açıklar.
 • Sunum Teknikleri

  11 Sunum Teknikleri
 • Özet - Sunum

  Bu konu özetinde, sunum konusu özetlenmekte; sunumdan önce, sunum sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler ile sunumda nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatılmaktadır.
  • Dil ve Anlatım
  • 10. Sınıf
  • Sunum, Tartışma, Panel
  • Sunum
  • Sunum yapar.
 • Sunumun Çeşitleri

  Sunumun Çeşitleri
 • Sunum Mekanı

  Sunum Mekanı
 • Sunumun Amacı

  Sunumun Amacı
 • Sunumu Bitirme

  Sunumu Bitirme
 • Sunum 1_1

  Sunum 1_1
 • Sunum Mekanı

  Sunum Mekanı
 • Sunumu Bitirme

  Sunumu Bitirme
 • Sunum nedir?

  Video kullanımı denemek.
 • Sunum Kaygısı

  Sunum Kaygısı
 • Sunum Teknikleri

  Sunum Teknikleri
 • Sunum Teknikleri Kursu

  Sunum Teknikleri Kursu
 • Türkiye'nin Uluslararası Sınavlardaki Durumu

  Eğitimde Değişim Hareketi'nin organize ettiği Yeni Nesil Eğitim Konferansı 2011 kapsamında gerçekleştirilen çalışmalardan Yrd. Doç. Dr. Eren Ceylan'ın "Türkiye'nin Uluslararası Sınavlardaki (TIMSS ve PISA) Durumu" konulu sunum videosu.
 • EBA Akademik Destek Nedir?

  "EBA Akademik Destek Nedir?" sunumunun slide show versiyonudur.
 • EBA KAMP - Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 4: Roman
  • Okuma
  • Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler.
 • Sunumla İlgili Bilgiler

  Bu konu anlatımında, sunumun amacı ve konuşmada slaytların önemi açıklanmakta, bir metni okumak ile bilgi verici ve aydınlatıcı bir konuşma yapmak arasındaki farklılık anlatılmaktadır.
 • Sunum Teknikleri Etkileşimi

  Sunum Teknikleri Etkileşimi
 • Sunum Nedir Videosu

  Sunum nedir videosu
 • 4. ÜNİTE SUNUMU

  7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 4. Ünite Sunumu
  • Peygamberimizin Hayatı
  • 7. Sınıf
  • 4. ÜNİTE EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ
  • Peygamberimizin hayatındaki giyim kuşam ilkelerini kendi hayatında uygulamaya istekli olur.
 • Etkili Sunumun Tanımı

  Etkili sunumun Tanımı
 • Sunum Konularını Gruplandırma

  Bu alıştırmada, verilen sunum konularının sanat, eğitim, bilim ve güncel konu gruplarından hangisine ait olduğunun belirlenmesi istenmektedir.
  • Dil ve Anlatım
  • 10. Sınıf
  • Sunum, Tartışma, Panel
  • Sunum
  • Sunumun özelliklerini belirler.
 • Sunum ve Özellikleri

  Bu videoda sunum ve özellikleri açıklanmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • SÖZLÜ İLETİŞİM
  • KONUŞMA
  • Konuyla ilgili gözlem, inceleme veya araştırma yapar.
 • Sunum Nedir Videosu

  Bu videonun tüm hakları saklıdır.
 • Sunum Kaygısının Nedenleri

  Sunum Kaygısının Nedenleri
 • Sunumun Hazırlanmasında ve Sunum Sırasında Yapılması Gerekenleri Belirleme

  Bu alıştırmada, ”Çocuk ve Spor” konulu sunumu yapan öğrencinin, sunumdan önce, sunum sırasında ve sunumdan sonra yapılması gerekenlerden hangilerine uyduğunun belirlenmesi istenmektedir.
  • Dil ve Anlatım
  • 10. Sınıf
  • Sunum, Tartışma, Panel
  • Sunum
  • Sunumun özelliklerini belirler.
 • Slaytların İçeriğinin Özelliklerini Belirleme

  Bu alıştırmada, sunumda kullanılan slaytların görsel ve içerik özelliklerinin verildiği cümlelerden doğru olanların seçilmesi istenmektedir.
  • Dil ve Anlatım
  • 10. Sınıf
  • Sunum, Tartışma, Panel
  • Sunum
  • Sunumun özelliklerini belirler.
 • Sunumla İlgili Doğru Bilgileri Belirleme

  Bu alıştırmada, sunum ile ilgili verilen bilgilerden doğru olanların belirlenmesi istenmektedir.
  • Dil ve Anlatım
  • 10. Sınıf
  • Sunum, Tartışma, Panel
  • Sunum
  • Sunumun özelliklerini belirler.
 • Webquest Modeli

  09 Nisan 2011 tarihinde Sabancı Üniversitesi'nde Eğitim Reformu Girişimi tarafından gerçekleştirilen "Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2011" konferansında Ersen Çığrık'ın gerçekleştirdiği "Fen Öğretiminde Webquest Modelinin Öğrenme Ortamına Katkıları ve Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi" konulu sunum videosu.
 • Sunum Kaygısını Giderme Yöntemleri

  Sunum Kaygısını Giderme Yöntemleri
 • Etkili Bir Sunumun Öğeleri

  Etkili Bir Sunumun Öğeleri
 • Sunum Yapılabilecek Konuların Gruplandırılması

  Bu konu anlatımında, sunum konularının gruplandırılması anlatılmaktadır.
 • Etkili Sunumun Tanımı Dokümanı

  Etkili Sunumun Tanımı Dokümanı açıklaması
 • Etkili Sunumun Tanımı Dokümanı

  Bu dokümanın hakları saklıdır.
 • Yerel Ağ Sistemleri Sunumu

  Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Dersi Yerel Ağ Sistemleri Modülünün Sunumu Ağ Topolojileri (Bus - Yol, Star - Yıldız, Tree - Ağaç, Ring - Halka, Mesh - Örgü) Ağ Kabloları - Koaksiyel, Twisted pair - Çift Bükümlü, Fiber Optik
  • Ağ Sistemleri ve Yönlendirme
  • 11. Sınıf
  • Yerel Ağ Sistemleri
  • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yerel Alan Ağ (LAN) sistemlerini yönetir.
 • Etkileşimli Sınıf Yönetimi Kursu: Ek-3

  Ders Sunumu İşlem Basamakları
 • Çocuk ve Spor

  Bu alıştırmada, bir üniversite öğrencisinin hazırlayıp sunduğu “Çocuk ve Spor” konulu sunumda, sunuma hazırlık aşamaları, sunumda dikkat edilmesi gereken hususlar, sunum sonunda sorulan sorular karşısında konuşmacının nasıl davranması gerektiği ve sunumun nasıl sonlandırılacağı vurgulanmaktadır.
  • Dil ve Anlatım
  • 10. Sınıf
  • Sunum, Tartışma, Panel
  • Sunum
  • Sunumda teknik imkânlar ile görsel malzemeden nasıl yararlanılacağını kavrar.
 • Sunumda Dikkat Edilmesi Gereken Hususları Belirleme

  Bu alıştırmada, bir sunumda dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili verilen bilgilerin doğruluğunun belirlenmesi istenmektedir.
  • Dil ve Anlatım
  • 10. Sınıf
  • Sunum, Tartışma, Panel
  • Sunum
  • Sunumda teknik imkânlar ile görsel malzemeden nasıl yararlanılacağını kavrar.