"Edebiyat" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Edebiyat Tarihi, Edebiyat Tarihinin Kapsamı

  Bu videoda edebiyat tarihi ve edebiyatımızın dönem ölçütleri açıklanmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Türk Edebiyatına Giriş
  • Türk Dili ve Edebiyatına Giriş
  • Türk edebiyatını dönemlere ayırır.
 • Edebiyat Nedir?

  • (411) Türk Dili ve Edebiyatı - 1
  • 9. Sınıf
  • Ünite 1: Giriş
  • Edebiyat Nedir?
 • Arapça 8 - 2. Ünite

  • Arapça
  • 8. Sınıf
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat, Kitap Fuarında, El Sanatları
 • Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Millî Mücadele

  8. Sınıf-Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Millî Mücadele-Öğretmen
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Millî Mücadele
 • Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Millî Mücadele

  8. Sınıf-Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Millî Mücadele-Öğrenci
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Millî Mücadele
 • Sanat ve Edebiyat Eserlerimizde Kurtuluş Savaşımız

  Sanat ve Edebiyat Eserlerimizde Kurtuluş Savaşımız-öğrenci kopyası
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Millî Mücadele
 • Öğretmene Özel Alıştırma-Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele

  Öğretmene Özel Alıştırma Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele-QA-2019
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Millî Mücadele
 • Alıştırmalar - Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele

  Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele - QA- 2019
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Millî Mücadele
 • Edebiyat Nedir?Hazırlan01

  Edebiyat
  • (542) Türk Dili ve Edebiyatı - 2
  • 9. Sınıf
  • Ünite 5: Roman
  • Okuma
  • Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.
 • Edebiyat ve Gerçeklik

  Bu videoda dilin, kültür alanının oluşumundaki rolü ve değeri örnekler üzerinden açılanmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Ünite 5: Roman
  • Okuma
  • Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.
 • Milli Edebiyat Dönemi

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 6: Roman
  • Okuma
  • Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Sözlü Edebiyat Ürünleri

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 5: Roman
  • Okuma
  • Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.
 • Edebiyat Nedir?-Bilgi001

  Edebiyat
  • (542) Türk Dili ve Edebiyatı - 2
  • 9. Sınıf
  • Ünite 5: Roman
  • Okuma
  • Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.
 • Dil ve Edebiyat

  Bu konu anlatımında, Anadolu Selçuklu Devleti Döneminde kullanılan dile ilişkin bilgiler verilmekte ve beylikler Döneminde Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçe kullanımına ilişkin fikirleri anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 9. sınıf
  • Türkiye Tarihi (11 - 13. Yüzyıl)
  • Türkiye Selçuklu Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
  • Dinî, Kültürel ve Sanatsal Yapı
  • Türkiye Selçuklularının siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetlerini; Anadolu’nun Türk yurdu olması açısından değerlendirir.
 • 2010 LYS3 - Şair Toplulukları ve Düşünce Akımları

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat Horozcu

  Bu videolu konu anlatımında, Garip hareketini oluşturan sanatçılar Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat Horozcu bazı özellikleri ve eserleri ile birlikte anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir

  Bu videolu konu anlatımında, İkinci Yeni Sonrası toplumcu şiirin özellikleri anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Hisarcılar

  Bu videolu konu anlatımında, Hisarcıları oluşturan sanatçılar ve özellikleri anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Ad Tamlamaları (İsim Tamlamaları)

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Dil Bilgisi
  • Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • 2011 LYS 3 - Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • 2014 LYS 3 - Cumhuriyet Dönemi Şiir Akımları

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Maviciler

  Bu videolu konu anlatımında, Mavicileri oluşturan sanatçıları ve özellikleri ile anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • İsimlerin, Kelime Gruplarının Oluşumundaki İşlevleri

  Bu konu anlatımında, isimlerin, kelime gruplarının oluşumundaki işlevleri açıklanmakta, belirtili, belirtisiz, takısız ve zincirleme isim tamlamaları örneklerle açıklanmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Dil Bilgisi
  • Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Millî Edebiyat Anlayışının Sürdürülmesi

  Bu videolu konu anlatımında, Millî Edebiyat anlayışının Cumhuriyet Dönemi’nde sürdürüldüğü anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Millî Edebiyat Anlayışını Devam Ettiren Sanatçılar-2

  Bu videolu konu anlatımında, Millî Edebiyat anlayışını devam ettiren sanatçılardan Ömer Bedrettin Uşaklı, Ali Ulvi Elöve, Necmettin Halil Onan, Şükufe Nihal Başar, Halide Nusret Zorlutuna, Arif Nihat Asya bazı özellikleri ve eserleri ile birlikte anlatılmaktadır. 
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • 2013 LYS - Edebî Akımlar

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 6: Roman
  • Okuma
  • Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Garip Hareketi (I. Yeni)

  Bu videolu konu anlatımında, Garip hareketi ve bu hareketin özellikleri anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • 2011 LYS - Ekler

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Dil Bilgisi
  • Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Ece Ayhan, Ülkü Tamer, Özdemir İnce

  Bu videolu konu anlatımında, İkinci Yeni hareketi sanatçılarından Ece Ayhan, Ülkü Tamer, Özdemir İnce bazı özellikleri ve eserleri ile birlikte anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • 2015 LYS - Dİvan Edebiyatı Şiiri

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • İkinci Yeni Şiiri

  Bu videolu konu anlatımında, İkinci Yeni hareketinin özellikleri anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Yedi Meşaleciler - Sanatçılar

  Bu videolu konu anlatımında, Yedi Meşalecileri oluşturan Sanatçılar Ziya Osman Saba, Yaşar Nabi Nayır, Kenan Hulusi Koray, Vasfi Mahir Kocatürk, Sabri Esat Siyavuşgil, Muammer Lütfi, Cevdet Kudret Solok bazı özellikleri ve eserleri ile birlikte anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Millî Edebiyat Anlayışını Devam Ettiren Sanatçılar-1

  Bu videolu konu anlatımında, Millî Edebiyat anlayışını devam ettiren sanatçılardan Behçet Kemal Çağlar, Kemalettin Kamu, Zeki Ömer Defne, Ahmet Kutsi Tecer, Orhan Şaik Gökyay bazı özellikleri ve eserleri ile birlikte anlatılmaktadır. 
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Yedi Meşaleciler

  Bu videolu konu anlatımında, Cumhuriyet Dönemi’nin ilk şairler topluluğu olan Yedi Meşaleciler anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir

  Bu videolu konu anlatımında, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı’nda serbest nazım ve toplumcu şiirin özellikleri anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Anlayış

  Bu videolu konu anlatımında, Cumhuriyet Edebiyatı’nda nesir ve Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren anlayışın özellikleri anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir

  Bu videolu konu anlatımında, Garip dışında yeniliği sürdüren sanatçılar Fazıl Hüsnü Dağlarca, Behçet Necatigil ve Cahit Külebi bazı özellikleri ve eserleri ile birlikte anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • 2012 LYS 3 - Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Nazım Hikmet, Ahmed Arif, Rıfat Ilgaz, Ceyhun Atuf Kansu, Arif Damar

  Bu videolu konu anlatımında, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı’nda serbest nazım ve toplumcu şiir anlayışı ile eser veren sanatçılardan Nazım Hikmet, Ahmed Arif, Rıfat Ilgaz, Ceyhun Atuf Kansu, Arif Damar bazı özellikleri ve eserleri ile birlikte anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • 1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye

  EBA TV 08.04.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 4: Roman
  • Okuma
  • Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.