"Fıgen Dursun" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Çanakkale Dur Yolcu

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Belirli Gün ve Haftalar
  • Millî Günler ve Bayramlar
 • Giyim Kuşam Adabı

  EBA TV - AİHL 9. Sınıf Temel Dini Bilgiler Dersi 18.05.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Temel Dinî Bilgiler
  • 9. Sınıf
  • Adab-I Muaşeret
  • Giyim ve kuşamda ölçülü olmaya ve gösterişten uzak durmaya özen gösterir.
 • Olumsuz Tutum ve Davranışlar: Yalan ve Gıybet

  EBA TV -AİHL 9. Sınıf, Temel Dini Bilgiler 01.04.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Temel Dinî Bilgiler
  • 9. Sınıf
  • Ahlaki Davranışlar
  • Olumsuz davranışlardan uzak durmaya özen gösterir.
 • Olumsuz Tutum ve Davranışlar: Haset, Suizan, Hırsızlık, İsraf, Zulüm

  EBA TV 06.04.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Temel Dinî Bilgiler
  • 9. Sınıf
  • Ahlaki Davranışlar
  • Olumsuz davranışlardan uzak durmaya özen gösterir.
 • 9.SINIF TEMEL DİNİ BİLGİLER 4.ÜNİTE ÖZETİ

  4.ÜNİTE KONUSU:AHLAKİ DAVRANIŞLAR 1-OLUMLU TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2-OLUMSUZ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 3-ZARARLI ALIŞKANLIKLAR
  • Temel Dinî Bilgiler
  • 9. Sınıf
  • Ahlaki Davranışlar
  • Olumsuz davranışlardan uzak durmaya özen gösterir.
 • Sürtünme Kuvvetinin Etkisindeki Cismin Durma Mesafesini Hesaplama Örnek

  Bu konu anlatımında, sürtünme kuvvetinin etkili olduğu bir yüzeyde yavaşlayan cismin durma mesafesi hesaplanmıştır
 • Ahlaki Davranışlar 4. Ünite Değerlendirmesi (Özet ve Soru Çözümü)

  EBA TV - AİHL 9. Sınıf Temel Din ve Bilimleri Dersi 20.04.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Temel Dinî Bilgiler
  • 9. Sınıf
  • Ahlaki Davranışlar
  • Olumsuz davranışlardan uzak durmaya özen gösterir.
 • Necati Cumalı, Aziz Nesin, Abbas Sayar, Dursun Akçam, Erdal Öz, Faik Baysal

  Bu videolu konu anlatımında, Cumhuriyet Dönemi’nde toplumcu gerçekçi anlayışta eserler veren Necati Cumalı, Aziz Nesin, Abbas Sayar, Dursun Akçam, Erdal Öz ve Faik Baysal bazı özellikleri ve eserleri ile birlikte anlatılmaktadır.
 • Çocuklar, Ergenler ve Bilgisayar Kullanımı

  29 Nisan 2014 tarihinde Prof. Dr. Figen Çok‘un gerçekleştirdiği "Çocuklar, Ergenler ve Bilgisayar Kullanımı" konulu canlı eğitimin video kaydıdır.
 • Işığın Dalga Yapısı

  Öğrenciler, ışığın dalga karakterini öğrenirler. Bu canlandırma, frekans ve dalga boyunu açıklayarak aralarındaki ilişki üzerinde durur.
  • Fizik
  • 12. Sınıf
  • Dalga Mekaniği
  • Elektromanyetik Dalgalar
  • Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar.
 • Vücut Sağlığımızı Koruyalım

  Sigara ve alkolden uzak durma ile ilgili konu anlatımında vücut sağlığımızı korumak için neler yapmamız gerektiğini bulabilirsiniz. 
  • Fen Bilimleri
  • 4. Sınıf
  • Besinlerimiz
  • Besinler ve Özellikleri
  • Alkol ve sigara kullanımının insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin farkına varır.
 • Vakıf

  • Kur'an-ı Kerim
  • 8. Sınıf
  • Tecvid Bilgisi
  • Vakıf, İbtida, vasıl ve işaretlerini tanır.
 • Kuvvetin Yaptığı İşi Hesaplama - 4

  “Yatay düzlemde K noktasında durmakta olan 4 kg kütleli cisim 60 N’luk yatay kuvvetin etkisiyle harekete başlayıp M noktasında duruyor. Yatay yolun sadece L-M aralığı sürtünmeli olduğuna göre L-M aralığında cisme etkiyen sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kaç N’dur?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Enerji
  • İş, Enerji ve Güç
  • Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar.
 • Kur'an Tilavetinde Vakf

  • Kur'an-ı Kerim
  • 8. Sınıf
  • Tecvid Bilgisi
  • Vakıf, İbtida, vasıl ve işaretlerini tanır.
 • İnançla İlgili Felsefi Yaklaşımlar

  İnançla ilgili felsefi yaklaşımların temel görüşlerini özetleyen bir görsel. Yalnızca hatırlatıcı bir özellik taşımaktadır, detaylı bilgi için başlıklar tek tek araştırılmalıdır. Bu görsel Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde, ilgili konunun açıklanıp anlatılması için hazırlanmıştır.
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 11. Sınıf
  • İnançla İlgili Meseleler
  • Yeni dinî akımların özelliklerini değerlendirir.
 • Yanyana Duran İki Cismin Üzerlerindeki Kuvvet Çiftlerini Çizme

  ”Sürtünmenin ihmal edildiği yatay düzlemde durmakta olan farklı kütleli iki cisme yatay bir kuvvet uygulanıyor. Cisimlere etki eden kuvvetleri çizerek gösterin.” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Newton’un Hareket Yasaları
  • Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Sabit İvmeli Hareketin İvme Zaman Grafiğine Bakarak Cismin Hareketini İnceleme

  ”Başlangıçta durmakta olan daha sonradan doğrusal bir yörünge üzerindeki hareketine ait ivme-zaman grafiği verilen cismin, 0-6 saniye aralığındaki hareketini inceleyin.” sorusu, konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
 • Dalga Boyu Kavramı ile İlgili Problem Çözme

  ”Magnezyum buharı lambasında yayılan ışığın frekansı 6x10[sup]14[/sup] Hz'dir. Buna göre bu ışığın dalga boyu kaç A[sup]o[/sup]'dur?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Fizik
  • 10. Sınıf
  • Dalgalar
  • Dalga ve Dalga Hareketinin Temel Değişkenleri
  • Titreşim, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar ve ilişkilendirmeler yapar.
 • Dengelenmiş Kuvvetler Etkisinde Hareketi Açıklama

  “Yatay düzlemde durmakta olan P ağırlığındaki cisme F kuvveti yatay doğrultuda uygulanıyor. Cisim hareket etmediğine göre cisme etki eden kuvvetleri gösterin.” sorusu, konu anlatımıyla birlikte çözüldüğü, videolu çözümlü örnek.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Newton’un Hareket Yasaları
  • Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar.
 • Anlık Hızı Hesaplama

  “Durmakta olan bir araç düzgün hızlanarak 4 saniyede 20 metre yol alıyor. Buna göre, hareketlinin başlangıçtan 2 saniye sonraki hızı kaç m/s‘dir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Hareket ve Kuvvet
  • Hareket
  • İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir.
 • VAKIF

  Vakıf konusu ile ilgili özet bilgilerin ve örneklerin yer aldığı çalışma
  • Kur'an-ı Kerim
  • 10. Sınıf
  • 1. KUR’AN-I KERİM’İ DOĞRU VE GÜZEL OKUMA: TECVİD
  • Vakıf, ibtida ve vasıl ile ilgili okuma kurallarını açıklar.
 • Düzgün Doğrusal Hareketin Konum-Zaman Grafiğini Yorumlama - 2

  ”Doğrusal yolda hareket eden bir aracın konum-zaman grafiği şekilde verilmiştir. Buna göre, a) Araç hangi zaman aralığında durmaktadır? b) Aracın hızının değeri hangi aralıkta en büyüktür?” sorusu, ilgili konu anlatımlarıyla çözülmüştür.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Hareket
  • Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir.
 • İki Kuvvet Etkisi Altındaki Cismin İvmesini Hesaplama

  ”Sürtünmenin ihmal edildiği yatay düzlemde durmakta olan 3 kg kütleli cisme, zıt yönlerde, 20N ve 5N luk iki kuvvet uygulandığında, cismin ivmesi kaç m/s[sup]2[/sup] olur?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Fizik
  • 11. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Newton'ın Hareket Yasaları
  • Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar.
 • Bir Hareketin İvmeli Hareket Olup Olmadığını Bulma

  ”Durmakta olan bir aracın harekete başlaması, sabit süratle dönen dönme dolap içindeki bir kişinin hareketi, yukarı doğru dik fırlatılan bir cismin hareketi durumlarından hangilerinde ivmeli bir hareket söz konusudur?” sorusu, ilgili konu anlatımlarıyla çözülmüştür.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Hareket ve Kuvvet
  • Hareket
  • İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir.
 • Basınç Hacim İlişkisini (Boyle Kanunu) Açıklama-1

  ”K musluğu ile birbirine bağlı ve içinde helyum gazı bulunan iki odacıktan oluşan; sürtünmesiz piston ile hacmi ayarlanabilen sistemde, sabit sıcaklıkta K musluğu açılarak sistem dengeye ulaştığında piston nerede durur?” sorusu, gazlarda basınç-hacim ilişkisi anlatılarak çözülmektedir.
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
  • Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
  • Gaz yasalarını açıklar.
 • GÖKBİLİM

  Bolu İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bilime Yolculuk Projesi e-Konferanslar" programı içerisinde 13 Nisan 2016 tarihinde Prof. Dr. Dursun Koçer, Prof. Dr. Ethem Derman ve Prof. Dr. Serdar Evren tarafından gerçekleştirilen "GÖKBİLİM" konulu e-konferansın videosudur.
 • Stroboskop Kullanarak Dalganın Frekansını Hesaplama

  ”Bir dalga leğeninde oluşturulan su dalgasına 4 yarıklı bir stroboskopla bakılıyor. Stroboskop saniyede en fazla 5 devir yaparak döndüğünde, su dalgası duruyor görünüyor. Buna göre, su dalgasının frekansı kaç s[sup]-1[/sup] dir?” sorusu, ilgili konu anlatımlarıyla çözülmüştür.
  • Fizik
  • 10. Sınıf
  • Dalgalar
  • Su Dalgası
  • Doğrusal ve dairesel su dalgaları için dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar.
 • UZAY GEZGİNİ

  Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan, Ümran ERTÜRK, İpek TIĞLI, Havva DURMAZ, Eda ÖZKAN, Fatma KAHYAOĞLU, Esra ESEN KANAN, Gülseren KARATAŞ, İlknur İzgi İPEKEL, Fatma YILMAZ, Serhat ÖZEL ve Recep ULUÇAY'ın yer aldığı komisyon tarafından hazırlanmıştır.
  • Matematik
  • 2. Sınıf
  • 1. Ünite
  • Doğal Sayılar
  • 100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar.
 • Özet - Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma

  Cisimleri hareket ettirme ve durdurma konu özeti
  • Fen Bilimleri
  • 3. Sınıf
  • Kuvveti Tanıyalım
  • Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma
  • İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler üzerindeki etkilerini gözlemleyerek kuvveti tanımlar.
 • Kukuli, Tinky ve Minky - Sağlıklı Beslenme

  • Kütüphane
  • Eğlence ve Oyun
  • Çizgi Filmler
  • Kukuli
 • Net Kuvvet İvme İlişkisini Belirtme

  ”Sürtünmenin ihmal edildiği yatay bir düzlemde, durmakta olan bir cisme, aynı yönde yatay bir kuvvet uygulandığında hareketi nasıl olur?” ve ”Sürtünmenin ihmal edildiği yatay bir düzlemde, hareket eden bir cisme zıt yönde yatay bir kuvvet uygulandığında cismin hareketi nasıl olur?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Fizik
  • 11. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Newton'ın Hareket Yasaları
  • Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar.
 • Statik Sürtünme Kuvvetini Hesaplama

  “Sürtünmeli yatay düzlemde durmakta olan cisim, büyüklükleri sırasıyla F[sub]1[/sub] = 10 N ve F[sub]2[/sub] = 12 N olan yatay kuvvetlerle itiliyor. Cisim her iki durumda da hareket etmediğine göre cisme etki eden statik sürtünme kuvvetleri nedir?” sorusu, konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Kuvvet
  • Sürtünme kuvvetini açıklar, statik ve kinetik sürtünme kuvvetlerini karşılaştırır ve sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri keşfeder.
 • SAATLER

  Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce Antalya İl Milli Eğitim müdürlüğü bünyesinde oluşturulan, "Ümran ERTÜRK, İpek TIĞLI, Havva DURMAZ, Eda ÖZKAN, Fatma KAHYAOĞLU, Esra ESEN KANAN, Hafize AÇAR KAŞTAN, İlknur İzgi İPEKEL, Fatma YILMAZ, Serhat ÖZEL, Gülseren KARATAŞ ve Recep ULUÇAY"ın yer aldığı komisyon tarafından hazırlanmıştır.
  • Matematik
  • 2. Sınıf
  • 5. Ünite
  • Zaman Ölçme
  • Tam, yarım ve çeyrek saatleri okur ve gösterir.
 • Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarıyla Sivil Toplum Kuruluşlarında Vatandaşlık Eğitimi

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve SEBİT Eğitim ve Bilgi Teknolojileri AŞ işbirliği ile eğitimde dönüşümün tüm dinamiklerinin ortaya konduğu Uluslararası Uygulamalı Eğitim Kongresi, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde 13-15 Eylül 2012 tarihlerinde gerçekleştirildi. Eğitim dünyasındaki gündemin uluslararası boyutlarıyla ele alındığı zirvede, Türkiye’den ve farklı ülkelerden gelen eğitimciler üç gün boyunca deneyimlerini paylaştılar. Bu kongre çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalardan Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Arife Figen Ersoy'un sunum videosu.
 • Sürtünme Kuvveti ile İlgili Problem Çözme

  ”Yatay düzlemde durmakta olan 3 kg kütleli cisme yatay F kuvveti etki etmektedir. Statik sürtünme katsayısı k[sub]s[/sub]=0, 6 olduğuna göre, a) F = 10 N b) F = 15 N olduğu durumlarda cisme etkiyen sürtünme kuvveti kaç newton olur?” sorusu, ilgili konu anlatımlarıyla çözülmüştür.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Kuvvet
  • Sürtünme kuvvetini açıklar, statik ve kinetik sürtünme kuvvetlerini karşılaştırır ve sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri keşfeder.
 • Farklı Yaş Aralıklarında Anabolizma ve Katabolizma Hızlarını Karşılaştırma

  I, II ve III olarak isimlendirilmiş farklı bireylerin metabolizma hızları bir grafikte gösterilmiştir. ”Bu bireylerle ilgili olarak, I numaralı bireyin yaşı, II ve III numaralı bireylerden küçüktür, II numaralı bireyde metabolizma durmuştur ve III numaralı bireyde yapım reaksiyonları gerçekleşmemektedir ifadelerinden hangileri doğrudur?” sorusu, konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Yaşam Bilimi Biyoloji
  • Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri
  • Canlıların ortak özelliklerini irdeler.
 • Alıştırmalar - Kuvvet Cisimlerin Hareketini Etkiler

  Bu alıştırmada kuvvetin cismin hareketi üzerine etkisi ile ilgili sorular bulunmaktadır. Bu soruları yanıtlayarak uygulanan kuvvetin cismin hareketini nasıl etkilediği ile ilgili bilgilerini pekiştirebilirsin.
  • Fen Bilimleri
  • 4. Sınıf
  • Kuvvetin Etkileri
  • Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri
  • Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar.
 • Kuvvetin Yaptığı İşi Hesaplama - 1

  “Sürtünmenin önemsiz olduğu yatay yolda durmakta olan m kütleli cisim, K noktasında uygulanan yatay F kuvvetinin etkisiyle harekete geçiyor. Cisim L noktasına ulaştığı anda cisme uygulanan kuvvetin büyüklüğü 2 katına çıkarılıyor.Buna göre, K-L aralığında cisim üzerinde yapılan işin, L-M aralığında yapılan işe oranı kaç olur?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Enerji
  • İş, Enerji ve Güç
  • Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar.
 • Stroboskop Kullanarak Dalganın Yayılma Hızını Hesaplama

  ”Bir dalga leğeninde oluşturulan su dalgalarına 8 yarıklı stroboskopla bakıldığında, stroboskobun en çok 10 saniyede 4 devir yaparak döndüğü durumda su dalgaları duruyor görünüyor. Stroboskop yardımıyla dalganın ardışık iki tepe noktası arası 5 cm olarak ölçüldüğüne göre, su dalgalarının bu dalga leğeninde ilerleme hızı kaç cm/s dir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmüştür.
  • Fizik
  • 10. Sınıf
  • Dalgalar
  • Su Dalgası
  • Doğrusal ve dairesel su dalgaları için dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar.
 • Hücre Döngüsünün Kontrol Noktaları

  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Hücre Bölünmeleri
  • Mitoz ve Eşeysiz Üreme
  • Mitozu açıklar.