"Fadime Bilgin" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Bilginin Serüveni

  Canlandırmayı izleyerek tarihte bilginin depolanması ve yaygınlaştırılması sürecinde kullanılan araçlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Kil Tabletlerden Akıllı Tabletlere
  • Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler.
 • İSLAM'DA BİLGİ KAYNAKLARI

  9.SINIF 1.ÜNİTE KONUSU İSLAM'DA BİLGİ KAYNAKLARI KONUSU SLAYT İLE ANLATILMIŞTIR.
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 9. Sınıf
  • Bilgi ve İnanç
  • İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar.
 • Türk ve İslam Bilginleri

  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • İslam Medeniyetinin Doğuşu
  • İslam Medeniyetinin Doğuşu
  • Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir.
 • Kur'an'da Bilgi Edinme Yolları

  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 9. Sınıf
  • Bilgi ve İnanç
  • İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar.
 • İslam'a Göre Doğru Bilgi

  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 9. Sınıf
  • Bilgi ve İnanç
  • İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar.
 • BULMACA-DİN KÜLTÜRÜ-9.SINIF-1.ÜNİTE-BİLGİ VE İNANÇ

  Bulmaca ile öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini sağlamayı amaçlama
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 9. Sınıf
  • Bilgi ve İnanç
  • İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar.
 • İslam'da Bilgi Kaynakları

  İslam’da Bilgi Kaynakları ile ilgili bilgi sayfasının videosu.
  • (111) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 9. Sınıf
  • Bilgi ve İnanç
  • İslamda Bilgi Kaynakları
  • İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar.
 • İslam'da Bilgi Kaynakları

  Eşleştirme sorularının doğru olarak yapılması için öğrenci “sürükle bırak” metodunu uygular.
  • (111) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 9. Sınıf
  • Bilgi ve İnanç
  • İslamda Bilgi Kaynakları
  • İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar.
 • İslam'da Bilgi Kaynakları

  Genel ders hakkında bilgi verir.
  • (111) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 9. Sınıf
  • Bilgi ve İnanç
  • İslamda Bilgi Kaynakları
  • İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar.
 • BİLGİ VE İNANÇ BULMACA

  Bilgi ve İnanç ünitesi ile ilgili bulmaca
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 9. Sınıf
  • Bilgi ve İnanç
  • İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar.
 • İslam'da Bilgi Kaynakları

  İslam’da Bilgi Kaynakları ile ilgili metin
  • (111) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 9. Sınıf
  • Bilgi ve İnanç
  • İslamda Bilgi Kaynakları
  • İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar.
 • 2013 YGS - Felsefi Bilginin Özellikleri

  • Felsefe
  • 10. Sınıf
  • Felsefeyi Tanıma
  • Felsefeyi Tanıma
  • Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar.
 • 2016 YGS - Bilginin Doğruluk Ölçütleri

  • Felsefe
  • 10. Sınıf
  • Felsefe ile Düşünme
  • Felsefe ile Düşünme
  • Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar.
 • Bilimsel Bilginin Deneylere Dayandığını Açıklama

  Bu animasyonda, bilimsel bilginin deneylere dayandığı açıklanır.
 • 2013 YGS - Felsefi Bilginin Özellikleri

  • Felsefe
  • 10. Sınıf
  • Felsefeyi Tanıma
  • Felsefeyi Tanıma
  • Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar.
 • Bilimsel Bilginin Teorilere Dayandığını Açıklama

  Animasyon ve seslendirmelerle bilimsel bilginin teorilere dayandığı açıklanır ve atom fikrinin gelişimi ve modern atom teorisine dönüşümü kısaca anlatılır.
 • Verinin Yolculuğu

  • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
  • 5. Sınıf
  • İletişim, Araştırma ve İşbirliği
  • Bilgisayar Ağları
  • Bilginin ağlar arasındaki yolculuğunu keşfeder.
 • biruni

  Türklerin matematiğe katkıları
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 9. Sınıf
  • İslamiyet ve Türkler
  • Türklerin İslam Medeniyetine Katkıları
  • Türk bilginlerinin İslam medeniyetine katkılarını örneklerle açıklar.
 • İslami Bilimler

  Bu okuma metninde İslami bilimlerle ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 9. sınıf
  • Türkiye Tarihi (11 - 13. Yüzyıl)
  • Türkiye Selçuklu Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
  • Askeri Yapı
  • Türk ve İslam bilginlerinin bilim dünyasına katkılarını değerlendirir.
 • İslam ve Bilim

  Bu okuma metninde İslam dinindeki bilimsel anlayışla ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 9. sınıf
  • Türkiye Tarihi (11 - 13. Yüzyıl)
  • Türkiye Selçuklu Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
  • Askeri Yapı
  • Türk ve İslam bilginlerinin bilim dünyasına katkılarını değerlendirir.
 • Sosyal Bilimler

  Bu okuma metninde İslam dininde sosyal bilimler ile ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 9. sınıf
  • Türkiye Tarihi (11 - 13. Yüzyıl)
  • Türkiye Selçuklu Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
  • Askeri Yapı
  • Türk ve İslam bilginlerinin bilim dünyasına katkılarını değerlendirir.
 • Fen Bilimleri

  Bu okuma metninde İslam dininde fen bilimleri ile ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 9. sınıf
  • Türkiye Tarihi (11 - 13. Yüzyıl)
  • Türkiye Selçuklu Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
  • Askeri Yapı
  • Türk ve İslam bilginlerinin bilim dünyasına katkılarını değerlendirir.
 • Bilimsel Bilginin Gözlemlere Dayandığını İfade Etm

  Animasyon ve seslendirmelerle bilimsel bilginin gözlemlere dayandığını açıklanır örnek gözlemlerle anlatılır.
 • Doğru Bilginin Mümkün Olduğunu Savunanlar: Fenomenoloji

  Bu videolu konu anlatımında, doğru bilginin mümkün olduğunu savunan görüşlerden fenomenoloji hakkında bilgi verilerek bu görüşün temsilcilerinden Edmund Husserl’in doğru bilgi hakkındaki görüşleri anlatılmaktadır.
  • Felsefe
  • 10. Sınıf
  • Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri
  • Bilgi Felsefesi
  • Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.
 • Doğru Bilginin Mümkün Olduğunu Savunanlar: Entüisyonizm

  Bu videolu konu anlatımında, doğru bilginin mümkün olduğunu savunan görüşlerden entüisyonizm hakkında bilgi verilerek bu görüşün temsilcilerinden Gazali ve Henri Bergson’un doğru bilgi hakkındaki görüşleri anlatılmaktadır.
  • Felsefe
  • 10. Sınıf
  • Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri
  • Bilgi Felsefesi
  • Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.
 • Doğru Bilginin Mümkün Olduğunu Savunanlar: Pozitivizm

  Bu videolu konu anlatımında, doğru bilginin mümkün olduğunu savunan görüşlerden pozitivizm (olguculuk) hakkında bilgi verilerek Auguste Comte’un doğru bilgi hakkındaki görüşlerine yer verilmektedir.
  • Felsefe
  • 10. Sınıf
  • Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri
  • Bilgi Felsefesi
  • Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.
 • Doğru Bilginin Mümkün Olduğunu Savunanlar: Kritisizm

  Bu videolu konu anlatımında, doğru bilginin mümkün olduğunu savunan görüşlerden kritisizm (eleştiricilik) hakkında bilgi verilerek Kant’ın doğru bilgi hakkındaki görüşlerine yer verilmektedir.
  • Felsefe
  • 10. Sınıf
  • Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri
  • Bilgi Felsefesi
  • Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.
 • Doğru Bilginin Mümkün Olduğunu Savunanlar: Empirizm

  Bu videolu konu anlatımında, doğru bilginin mümkün olduğunu savunan görüşlerden empirizm hakkında bilgi verilerek John Locke ve David Hume’un doğru bilgi hakkındaki görüşlerine yer verilmektedir.
  • Felsefe
  • 10. Sınıf
  • Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri
  • Bilgi Felsefesi
  • Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.
 • Doğru Bilginin Mümkün Olduğunu Savunanlar: Pragmatizm

  Bu videolu konu anlatımında, doğru bilginin mümkün olduğunu savunan görüşlerden pragmatizm hakkında bilgi verilerek bu görüşün temsilcilerinden William James ve John Dewey’in doğru bilgi hakkındaki görüşleri anlatılmaktadır.
  • Felsefe
  • 10. Sınıf
  • Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri
  • Bilgi Felsefesi
  • Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.
 • Özet – Mağara Duvarlarından Bulutlara

  -
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Kil Tabletlerden Akıllı Tabletlere
  • Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler.
 • Yazının Tarihçesi

  Canlandırmayı izleyerek yazının bulunuşu, zaman içindeki gelişimi, iletişimde ve bilgi aktarımındaki önemi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Kil Tabletlerden Akıllı Tabletlere
  • Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler.
 • Bilimsel İlerlemelerin Bilim ve Toplum Üzerindeki Etkileri

  Bu konu anlatımında, bilimsel düşünme kavramı açıklanmakta, bilimsel ilerlemelerin toplum üzerindeki etkileri hakkında bilgi verilmektedir. 
  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Yaşam Bilimi Biyoloji
  • Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji
  • Bilim ve bilimsel bilginin özelliklerini biyoloji ile ilişkilendirerek açıklar.
 • Kâğıt ve Matbaa

  İnsanların hayatlarını kolaylaştırmak için bulduğu kâğıt ve matbaanın gelişim serüvenlerinin anlatıldığı bu canlandırmayı izleyerek bu buluşların insanlar üzerindeki etkisi ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Kil Tabletlerden Akıllı Tabletlere
  • Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler.
 • Bilim Nedir?

  Bu konu anlatımında, bilimin tanımı yapılmakta; bilimin çalışma alanına giren konular belirtilmekte ve insanoğlunun bilimle uğraşmasının sebepleri açıklanmaktadır.
  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Yaşam Bilimi Biyoloji
  • Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji
  • Bilim ve bilimsel bilginin özelliklerini biyoloji ile ilişkilendirerek açıklar.
 • BİLGİ VE İNANÇ

  1. ÜNİTE
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 9. Sınıf
  • Bilgi ve İnanç
  • İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar.
 • 1. Ünite Boşluk Doldurma

  1. Ünite Değerlendirme Boşluk Doldurma
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 9. Sınıf
  • Bilgi ve İnanç
  • İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar.
 • Türk ve Müslüman Bilim Adamlarının Bilime Katkıları

  Bu konu anlatımında, Farabi, İbni Sina, Piri Reis ve Evliya Çelebi gibi Türk ve İslam devletlerinde yetişen bilginlerin, bilimsel gelişme süreçlerine katkıları anlatılmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Bilimin Öncüleri
  • Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır.
 • Osmanlı Devleti’nde Bilim

  Bu konu anlatımında, Osmanlı Devletinde yaşanan bilimsel gelişmeler anlatılmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Bilimin Öncüleri
  • Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır.
 • Türkiye Selçukluları ve Anadolu Türk Beylikleri Dönemi’nde Bilim

  Bu konu anlatımında, Türkiye Selçukluları ve Anadolu Türk Beylikleri döneminde eğitim ve öğretime verilen önem anlatılmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Bilimin Öncüleri
  • Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır.
 • Özet – İslam Medeniyeti'nin Altın Çağı

  -
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Bilimin Öncüleri
  • Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır.