"Harita Hazırlama Yöntem ve Teknik" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Kabartma yöntemini açıklama

  Bu konu anlatımında, kabartma yöntemi anlatılmaktadır.
  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Arazi Rehberimiz: İzohipsler
  • Haritalarda yer şekillerinin kullanılmasında gösterilen yöntem ve teknikleri açıklar.
 • Renklendirme yöntemini açıklama

  Bu konu anlatımında, renklendirme yöntemi anlatılmaktadır.
  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Arazi Rehberimiz: İzohipsler
  • Haritalarda yer şekillerinin kullanılmasında gösterilen yöntem ve teknikleri açıklar.
 • Pişirme Yöntemleri

  Sebzeleri uygun yöntem ve teknikle hazırlama
  • Temel Yiyecek Üretimi
  • 10. Sınıf
  • Sebze Garnitürleri
  • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uluslararası pişirme usullerine göre sebze garnitürlerini çeşitli tekniklerde pişirir.
 • Harita BilgisBilgi2

  Harita Bilgisi İnfografik
  • (151) Coğrafya - 1
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Harita Bilgisi
  • Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır.
 • İzohips Haritalarından Profil Çıkarma

  İzohips haritalarından faydalanarak profil çıkarma. Bu çalışma da Lut gölü ve hemen doğusunda yer alan bölgenin izohips haritasından faydalanarak profil çıkarılmıştır. Lut gölü yüzeyi deniz seviyesinden aşağıda olan bir yerdir.
  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Arazi Rehberimiz: İzohipsler
  • Haritalarda yer şekillerinin kullanılmasında gösterilen yöntem ve teknikleri açıklar.
 • Yeryüzündeki Şekillerin Haritalara Aktarılması

  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Arazi Rehberimiz: İzohipsler
  • Haritalarda yer şekillerinin kullanılmasında gösterilen yöntem ve teknikleri açıklar.
 • 2016 YGS - Harita Bilgisi

  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Arazi Rehberimiz: İzohipsler
  • Haritalarda yer şekillerinin kullanılmasında gösterilen yöntem ve teknikleri açıklar.
 • Öğretim Stratejileri, Yöntem ve Teknikleri

  Öğretim Stratejileri, Yöntem ve Teknikleri
 • Türk Dünyasında Haritacılık

  Bu konu anlatımında, geçmişten günümüze Türk dünyasında haritacılığın gelişimi işlenmektedir.
  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Coğrafi Rehberim: Haritalar
  • Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.
 • Geçmişten Günümüze Haritacılık

  Bu konu anlatımında, geçmişten günümüze haritacılığın gelişimi işlenmektedir.
  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Coğrafi Rehberim: Haritalar
  • Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.
 • 2012 LYS3 - Haritalarda Yeryüzü Şekillerinin Gösterilmesi

  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Arazi Rehberimiz: İzohipsler
  • Haritalarda yer şekillerinin kullanılmasında gösterilen yöntem ve teknikleri açıklar.
 • 2017 YGS - İzohipsler

  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Arazi Rehberimiz: İzohipsler
  • Haritalarda yer şekillerinin kullanılmasında gösterilen yöntem ve teknikleri açıklar.
 • İzohipsler

  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Arazi Rehberimiz: İzohipsler
  • Haritalarda yer şekillerinin kullanılmasında gösterilen yöntem ve teknikleri açıklar.
 • 2017 LYS3 - Haritada Yeryüzü Şekillerinin Gösterilmesi

  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Arazi Rehberimiz: İzohipsler
  • Haritalarda yer şekillerinin kullanılmasında gösterilen yöntem ve teknikleri açıklar.
 • izohips haritalarında yer şekillerinin gösterilmesi

  İzohips Haritalarında yer şekillerinin gösterilmesi
  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Arazi Rehberimiz: İzohipsler
  • Haritalarda yer şekillerinin kullanılmasında gösterilen yöntem ve teknikleri açıklar.
 • Eş Yükselti Eğrileri (İzohipsler) - Bilgi

  Topoğrafya haritası üzerinde eş yükselti eğrilerinin özellikleri ve yer şekillerinin nasıl gösterildiği hakkında bilgi verilir.
  • (151) Coğrafya - 1
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Harita Bilgisi
  • Haritalarda yer şekillerinin kullanılmasında gösterilen yöntem ve teknikleri açıklar.
 • Eş Yükselti Eğrileri (İzohipsler)

  Eş yükselti eğrileri görsel eşliğinde tanımlanacaktır.
  • (151) Coğrafya - 1
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Harita Bilgisi
  • Haritalarda yer şekillerinin kullanılmasında gösterilen yöntem ve teknikleri açıklar.
 • Eş Yükselti Eğrileri (İzohipsler) - Dene Gör

  Resim üzerinde eşleştirme
  • (151) Coğrafya - 1
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Harita Bilgisi
  • Haritalarda yer şekillerinin kullanılmasında gösterilen yöntem ve teknikleri açıklar.
 • Öğretim Stratejileri, Yöntem ve Teknikleri

  Öğretim Stratejileri, Yöntem ve Teknikleri
 • Öğretim Stratejileri, Yöntem ve Teknikleri

  Öğretim Stratejileri, Yöntem ve Teknikleri
 • Öğretim Stratejileri, Yöntem ve Teknikleri

  Öğretim Stratejileri, Yöntem ve Teknikleri
 • Öğretim Stratejileri, Yöntem ve Teknikleri

  Öğretim Stratejileri, Yöntem ve Teknikleri
 • Öğretim stratejileri, Yöntem ve Teknikleri

  Öğretim stratejileri, Yöntem ve Teknikleri
 • Öğretim Stratejileri, Yöntem ve Teknikleri

  Öğretim Stratejileri, Yöntem ve Teknikleri
 • Öğretim Stratejileri, Yöntem ve Teknikleri

  Öğretim Stratejileri, Yöntem ve Teknikleri
 • Öğretim Stratejileri, Yöntem ve Teknikleri

  Öğretim Stratejileri, Yöntem ve Teknikleri
 • Öğretim Stratejileri, Yöntem ve Teknikleri

  Öğretim Stratejileri, Yöntem ve Teknikleri
 • Öğretim Stratejileri, Yöntem ve Teknikleri

  Öğretim Stratejileri, Yöntem ve Teknikleri
 • Müzede Eğitiminde Yöntem ve Teknikler

  Müzede Eğitiminde Yöntem ve Teknikler
 • çözelti hazırlama

  istenilen hacimde çözelti hazırlama
  • Temel Kimya
  • 10. Sınıf
  • Çözeltiler
  • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun şekilde çözelti hazırlar.
 • 2012 LYS - Deneysel Yöntemler

  • Psikoloji
  • Çoklu Sınıf
  • Psikoloji Bilimini Tanıyalım
  • Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır.
 • Yetişkin eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler

  Yetişkin eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler
 • Kalıp Hazırlama Teknikleri Etek Kalıbı

  EBA TV - MTAL 10. Sınıf Moda Tasarım Teknolojileri Dersi 21.05.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Kalıp Hazırlama Teknikleri
  • 10. Sınıf
  • Etek Kalıpları Hazırlama
  • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak beden ölçülerine uygun etek kalıplarını hazırlar.
 • Ayırma Yöntemleri: Yoğunluk Farkı

  Bu konu anlatımında, heterojen karışımları ayırmada yoğunluk farkından faydalanılarak kullanılan yöntemler anlatılmaktadır. 
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Homojen ve Heterojen Karışımlar
  • Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır.
 • Ayırma Yöntemleri: Yoğunluk Farkı

  Bu interaktif etkinlikte, heterojen karışımları oluşturan farklı maddeler, yoğunluk farkından faydalanılarak uygun yöntem ile ayrılmaktadır. Farklı yoğunluktaki sıvı maddelerin, farklı yoğunluktaki katı maddelerin ve farklı yoğunluktaki katı ve sıvı maddelerin uygun ayırma yöntemi ile ayrılması açıklanmaktadır.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Homojen ve Heterojen Karışımlar
  • Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır.
 • Ayırma Yöntemleri: Damıtma ve Ayrımsal Damıtma

  Bu interaktif etkinlikte, homojen karışımları oluşturan farklı maddelerin damıtma yöntemi ile birbirlerinden nasıl ayrıldığı incelenmektedir. Karışımı oluşturan sıvıların kaynama noktası değerleri incelenerek uygun damıtma yönteminin seçilmesi açıklanmaktadır.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
  • Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.
 • Değişken Değiştirme Yöntemi

  Bu videolu konu anlatımında değişken değiştirme yönteminin nasıl yapılacağı anlatılmaktadır.
  • Matematik
  • 12. Sınıf
  • İntegral
  • Belirli ve Belirsiz İntegral
  • Belirsiz integral alma tekniklerini açıklar ve bunları kullanarak integral hesabı yapar.
 • 2017 LYS - Psikolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri

  • Psikoloji
  • Çoklu Sınıf
  • Psikoloji Bilimini Tanıyalım
  • Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır.
 • 2011 LYS - Psikolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri

  • Psikoloji
  • Çoklu Sınıf
  • Psikoloji Bilimini Tanıyalım
  • Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır.
 • KABUKLU HAŞLAMA YÖNTEMİ İLE PİŞİRME

  KABUKLU HAŞLAMA YÖNTEMİ İLE PİŞİRME
  • Temel Yiyecek Üretimi
  • 10. Sınıf
  • Yumurta Pişirme
  • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen kıvam, renk, lezzet ve görünümde çeşitli teknikler ile yumurtaları pişirir.