"Milli edebiyat" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Milli Edebiyat Dönemi

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 6: Roman
  • Okuma
  • Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Millî Edebiyat Anlayışının Sürdürülmesi

  Bu videolu konu anlatımında, Millî Edebiyat anlayışının Cumhuriyet Dönemi’nde sürdürüldüğü anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.
 • 2017 LYS - Millî Edebiyat Dönemi

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 6: Roman
  • Okuma
  • Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.
 • Millî Edebiyat'ın Oluşumu ve Özellikleri

  Bu videolu konu anlatımında, Millî Edebiyat’ın oluşumu ve genel özellikleri anlatılmaktadır. 
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Metinler arası karşılaştırmalar yapar.
 • 2016 LYS3 - Millî Edebiyat Dönemi

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 6: Roman
  • Okuma
  • Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.
 • 2013 LYS3 - Milli Edebiyat Dönemi

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 6: Roman
  • Okuma
  • Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.
 • Millî Edebiyat Dönemi Türk Romanı

  23 Mart 2020 tarihinde yayınlanan Millî Edebiyat Dönemi Türk Romanı soru çözüm videosudur.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 5: Roman
  • Okuma
  • Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
 • Millî Edebiyat Dönemi Roman Yaban

  25 Mart 2020 tarihinde yayınlanan ders videosunda “Millî Edebiyat Dönemi Roman Yaban” anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 5: Roman
  • Okuma
  • Metnin tema ve konusunu belirler.
 • 2010 LYS - Millî Edebiyat Dönemi

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • 2017 LYS - Milli Edebiyat Dönemi

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 9: Mülakat ve Röportaj
  • Okuma
  • Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder.
 • 2010 LYS - Milli Edebiyat Sanatçıları

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
 • Roman (Millî Edebiyat Döneminde Roman)

  EBA TV - 10. Sınıf, Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 25.03.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 5: Roman
  • Okuma
  • Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.
 • Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir

  EBA TV - 12. Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Dersi 27.04.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.
 • Millî Edebiyat Dönemi Türk Romanı - 21B

  Edebiyat - Konu Kavrama Testi
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 5: Roman
  • Okuma
 • Millî Edebiyat Dönemi Türk Romanı - 21A

  Edebiyat - Konu Kavrama Testi
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 5: Roman
  • Okuma
 • Millî Edebiyat Anlayışını Devam Ettiren Sanatçılar-2

  Bu videolu konu anlatımında, Millî Edebiyat anlayışını devam ettiren sanatçılardan Ömer Bedrettin Uşaklı, Ali Ulvi Elöve, Necmettin Halil Onan, Şükufe Nihal Başar, Halide Nusret Zorlutuna, Arif Nihat Asya bazı özellikleri ve eserleri ile birlikte anlatılmaktadır. 
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Millî Edebiyat Anlayışını Devam Ettiren Sanatçılar-1

  Bu videolu konu anlatımında, Millî Edebiyat anlayışını devam ettiren sanatçılardan Behçet Kemal Çağlar, Kemalettin Kamu, Zeki Ömer Defne, Ahmet Kutsi Tecer, Orhan Şaik Gökyay bazı özellikleri ve eserleri ile birlikte anlatılmaktadır. 
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Anlayış

  Bu videolu konu anlatımında, Cumhuriyet Edebiyatı’nda nesir ve Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren anlayışın özellikleri anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Milli Edebiyat Dönemini Hazırlayan Düşünce Akımları

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 6: Roman
  • Okuma
  • Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • 2013 LYS - Milli Edebiyat Dönemi Şairleri

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 6: Roman
  • Okuma
  • Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.
 • 2011 LYS3 - Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 6: Roman
  • Okuma
  • Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.
 • Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman ve Hikâye

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 5: Roman
  • Okuma
  • Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.
 • Roman Milli Edebiyat Dönemi Romanları Çalıkuşu

  EBA TV - 10. Sınıf, Türk Dili ve Edebiyatı 30.03.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 5: Roman
  • Okuma
  • Metni yorumlar.
 • Millî Edebiyat Döneminde Romanın Özellikleri ve Temsilcileri

  EBA TV-10. Sınıf, Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 23.03.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 5: Roman
  • Okuma
  • Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.
 • Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Millî Mücadele

  8. Sınıf-Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Millî Mücadele-Öğretmen
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Millî Mücadele
 • Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Millî Mücadele

  8. Sınıf-Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Millî Mücadele-Öğrenci
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Millî Mücadele
 • Sanat ve Edebiyat Eserlerimizde Kurtuluş Savaşımız

  Sanat ve Edebiyat Eserlerimizde Kurtuluş Savaşımız-öğrenci kopyası
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Millî Mücadele
 • Öğretmene Özel Alıştırma-Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele

  Öğretmene Özel Alıştırma Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele-QA-2019
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Millî Mücadele
 • Alıştırmalar - Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele

  Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele - QA- 2019
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Millî Mücadele
 • Sözlü Edebiyat Ürünleri

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 5: Roman
  • Okuma
  • Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.
 • Millî Mücadele Yıllarını Yansıtan Eserleri ve Eserlerin İçeriğini Yorumlama

  Kurtuluş Savaşı’nı bizzat yaşamış ve bu dönemle ilgili eserler kaleme almış başlıca yazarlar ve bu yazarların eserleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Millî Mücadele
  • Millî Mücadele Dönemi’nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.
 • Millî Mücadele Yıllarını Yansıtan Eserleri ve Eserlerin İçeriğini Yorumlama

  Kurtuluş Savaşı sırasında yaşanan olayları tuvallerine yansıtan başlıca ressamlar ve bu ressamların eserleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Millî Mücadele
  • Millî Mücadele Dönemi’nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.
 • Millî Mücadele Yıllarını Yansıtan Eserleri ve Eserlerin İçeriğini Yorumlama

  Millî Mücadele yıllarında Kurtuluş Savaşı’nı çeşitli yönleriyle yansıtan sanat ve edebiyat eserleri meydana getirilmiştir. Bu eserlerin Millî Mücadele'ye katkıları hakkında bilgi edinebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Millî Mücadele
  • Millî Mücadele Dönemi’nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.
 • Millî Mücadele Yıllarını Yansıtan Eserleri ve Eserlerin İçeriğini Yorumlama

  Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşmasında görev alan ve bu dönemi anlatan eserler veren başlıca komutanlar ve bu komutanların eserleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Millî Mücadele
  • Millî Mücadele Dönemi’nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.
 • Millî Mücadele Yıllarını Yansıtan Eserleri ve Eserlerin İçeriğini Yorumlama

  Halide Edip Adıvar'ın ”Ateşten Gömlek” ve ”Türk'ün Ateşle İmtihanı” adlı eserlerinde hangi olayları anlattığı hakkında bilgi edinebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Millî Mücadele
  • Millî Mücadele Dönemi’nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu

  Yazar, elçi, milletvekili Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun hayatı ile ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Millî Mücadele
  • Millî Mücadele Dönemi’nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.
 • Falih Rıfkı Atay

  Gazeteci, yazar, milletvekili Falih Rıfkı Atay'ın hayatı ile ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Millî Mücadele
  • Millî Mücadele Dönemi’nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.
 • Kurtuluş Savaşı'nı Anlatan Edebi Eserler

  Kurtuluş Savaşı'nı anlatan bazı edebi eserlerin hangi yazar veya şairlere ait olduğunun belirlenmesi amaçlanmaktadır.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Millî Mücadele
  • Millî Mücadele Dönemi’nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.
 • Özet - Sanat ve Edebiyat Eserlerimizde Kurtuluş Savaşımız

  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Millî Mücadele
  • Millî Mücadele Dönemi’nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.