"Simple past tense" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Simple Past Tense

  Fill in the blanks with "Was - Wasn't - Were - Weren't - Did - Didn't"
  • İngilizce
  • 9. Sınıf
  • World Heritage
  • Students will be able to sound natural producing “-ed” sounds in regular past verbs and the pronunciation of /wǝz/ and /wɒz/.
 • Simple Past Tense - 3

  Click and choose the correct option
  • İngilizce
  • 9. Sınıf
  • World Heritage
  • Talking about past events
 • Simple Past Tense 2

  Fill in the blanks with past form of the verbs in brackets.
  • İngilizce
  • 9. Sınıf
  • World Heritage
  • Talking about past events
 • The Simple Past Tense

  • İngilizce
  • 7. Sınıf
  • Planets
  • Students will be able to talk about past events.
 • Simple Past Tense - Question Form

  • İngilizce
  • 7. Sınıf
  • Planets
  • Students will be able to identify specific informationin various texts about facts and general truths.
 • The Simple Past Tense - Positive Sentences

  • İngilizce
  • 7. Sınıf
  • Planets
  • Students will be able to talk about past events.
 • The Simple Past Tense - Geçmiş Zaman (Olumlu Cümleler)

  • İngilizce
  • 7. Sınıf
  • Planets
  • Students will be able to talk about past events.
 • The Simple Past Tense (Past Forms of Verb 'to be')

  • İngilizce
  • 6. Sınıf
  • Occupations
  • Students will be able to understand familiar words and simple phrases concerning people’s occupations in clear oral texts.
 • The Simple Past Tense Of The Verb "To Be" (Was/ Were)

  • İngilizce
  • 6. Sınıf
  • Occupations
  • Students will be able to ask personal questions.
 • Unit 6 Vacation

  Past simple tense revision
  • İngilizce
  • 6. Sınıf
  • Holidays
  • Talking about past events (Making simple inquiries)
 • simple present tense

  simple present tense exercises
  • İngilizce
  • 10. Sınıf
  • School Life
  • Students will be able to practice intonation in asking and answering questions in daily conversations.
 • simple present tense

  reading text
  • İngilizce
  • 11. Sınıf
  • Okuma
  • Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.
 • Unit 6

  Vacation Test
  • İngilizce
  • 6. Sınıf
  • Holidays
  • Talking about past events (Making simple inquiries)
 • Post-activity - Reading

  Complete the puzzle with the correct words that you read in the text.
  • İngilizce Yaz Okulu
  • Çoklu Sınıf (5-6-7-8)
  • A2
  • Lesson 3
  • Describing past experiences and storytelling
 • Pre-activity - Listening 1

  a) Match the pictures with the correct words. b) Choose the correct option. How does Rebecca feel?
  • İngilizce Yaz Okulu
  • Çoklu Sınıf (5-6-7-8)
  • A2
  • Lesson 3
  • Describing past experiences and storytelling
 • While-activity - Listening 2

  Read the sentences and put them into the correct order according to the track.
  • İngilizce Yaz Okulu
  • Çoklu Sınıf (5-6-7-8)
  • A2
  • Lesson 3
  • Describing past experiences and storytelling
 • Grammar Box 2 - Reading 2

  Group the verbs.
  • İngilizce Yaz Okulu
  • Çoklu Sınıf (5-6-7-8)
  • A2
  • Lesson 3
  • Describing past experiences and storytelling
 • Post-activity - Speaking

  Look at Jessica. She is dreaming about her last summer holiday. Tell one of your family members or friends what she did last summer.
  • İngilizce Yaz Okulu
  • Çoklu Sınıf (5-6-7-8)
  • A2
  • Lesson 3
  • Describing past experiences and storytelling
 • Fun Time - Reading

  Try to guess the secret words.
  • İngilizce Yaz Okulu
  • Çoklu Sınıf (5-6-7-8)
  • A2
  • Lesson 3
  • Describing past experiences and storytelling
 • While-activity - Listening 1

  Listen and choose the correct options.
  • İngilizce Yaz Okulu
  • Çoklu Sınıf (5-6-7-8)
  • A2
  • Lesson 3
  • Describing past experiences and storytelling
 • Pre-activity - Reading 2

  What kind of activities do you do on holiday? Find and match them.
  • İngilizce Yaz Okulu
  • Çoklu Sınıf (5-6-7-8)
  • A2
  • Lesson 3
  • Describing past experiences and storytelling
 • Grammar Exercise 3: Biographies

  Bu alıştırmada insanların hayat hikayelerinden bahsederken kullanılan cümlelerdeki boşlukları, verilen kelimelerden uygun olanı bularak doldurabilirsiniz ve "Simple Past Tense" (geçmiş zaman) yapısını pekiştirebilirsiniz. 
  • İngilizce
  • 7. Sınıf
  • Biographies
  • Telling the time, days and dates
 • Past form of the verbs - Regular Verbs

  Match the present and past form of the verbs
  • İngilizce
  • 9. Sınıf
  • World Heritage
  • Talking about past events
 • Past form of the verbs- Irregular Verbs

  Match the present and past form of the verbs.
  • İngilizce
  • 9. Sınıf
  • World Heritage
  • Talking about past events
 • Irregular verbs

  Irregular Verbs Song
  • İngilizce
  • 9. Sınıf
  • Seven Wonders
  • Students will be able to ask and answer simple questions about past times and past activities.
 • Verb "to be" Sımple Present/Simple Past

  • İngilizce
  • 9. Sınıf
  • Studying Abroad
  • Students will be able to recognize contracted forms of “am, is, are” and “have/has”.
 • Grammar Exercise 6: Biographies

  Başarılı bir kişinin biyografisinin anlatıldığı bu alıştırmada, boş bırakılan yerlere verilen cümleleri uygun şekilde yerleştirerek diyaloğu tamamlayabilirsiniz ve "Simple Past Tense" (geçmiş zaman) yapısını pekiştirebilirsiniz. 
  • İngilizce
  • 7. Sınıf
  • Biographies
  • Telling the time, days and dates
 • Pre-activity - Reading

  Listen to the intro part of the reading text.Which picture is about the text? Find and tick.
  • İngilizce Yaz Okulu
  • Çoklu Sınıf (5-6-7-8)
  • A2
  • Lesson 3
  • Describing past experiences and storytelling
 • Post-activity - Writing

  Write a short paragraph about your last summer holiday.
  • İngilizce Yaz Okulu
  • Çoklu Sınıf (5-6-7-8)
  • A2
  • Lesson 3
  • Describing past experiences and storytelling
 • While-activity - Reading 2

  Read the text again and choose the correct options.
  • İngilizce Yaz Okulu
  • Çoklu Sınıf (5-6-7-8)
  • A2
  • Lesson 3
  • Describing past experiences and storytelling
 • While-activity - Reading 1

  Read the text and match the titles below with the correct paragraphs.
  • İngilizce Yaz Okulu
  • Çoklu Sınıf (5-6-7-8)
  • A2
  • Lesson 3
  • Describing past experiences and storytelling
 • The Simple Future Tense (Will)

  • İngilizce
  • 7. Sınıf
  • Dreams
  • Students will be able to talk about simple predictions.
 • The Simple Future Tense (Will)

  • İngilizce
  • 7. Sınıf
  • Dreams
  • Students will be able to talk about simple predictions.
 • Simple Present Tense (Positive Statements)

  • İngilizce
  • 6. Sınıf
  • Life
  • Students will be able to talk about repeated actions.
 • Simple Present Tense - Positive Sentences

  • İngilizce
  • 4. Sınıf
  • My Day
  • Students will be able to talk about their daily routines.
 • Was The Museum Really Interesting?

  • İngilizce
  • 9. Sınıf
  • World Heritage
  • Students will be able to ask and answer simple questions in an interview about past times and past events.
 • Holidays -2

  EBA TV 01.04.2020 tarihli İngilizce dersi içeriğidir.
  • İngilizce
  • 6. Sınıf
  • Holidays
  • Talking about past events (Making simple inquiries)
 • Grammar Box 1 - Reading 1

  Put the time expressions into order from the past to the present.
  • İngilizce Yaz Okulu
  • Çoklu Sınıf (5-6-7-8)
  • A2
  • Lesson 3
  • Telling the time, days, months and dates (Prepositions of time)
 • Grammar Exercise 3: Simple Present Tense

  Günlük rutin işleri söylemek için ”geniş zaman”da (simple present tense) kullandığımız gramer yapılarını tekrar etmek için bu boşluk doldurma alıştırmasını yapabilirsiniz. Alıştırmada görsellere bakıp bu görselleri ifade eden cümleleri verilen uygun kelimeleri kullanarak tamamlayabilirsiniz.
  • İngilizce
  • 5. Sınıf
  • My Daily Routine
  • Describing what people do regularly (Making simple inquiries)
 • Grammar Exercise 4: Simple Present Tense

  Saati ve günlük rutin işleri söylemek için ”geniş zaman”da (simple present tense) kullandığımız gramer yapılarını ve kelimeleri bu alıştırma ile tekrar edebilirsiniz. Görsellere bakıp bu görselleri ifade eden cümleleri her boşluğa bir kelime gelecek şekilde uygun kelimeleri yazarak tamamlayabilirsiniz.
  • İngilizce
  • 5. Sınıf
  • My Daily Routine
  • Naming numbers